Nytt opptakssystem 

- Systemet i dag er rigget for det motsatte av å få folk ut i jobb fort 

Regjeringen ønsker å få folk raskere inn i utdanning og ut i arbeidslivet. Derfor kutter de nå i tilleggspoengene man kan samle opp gjennom mange år. 

Oddmund Hoel under pressekonferansen fredag.
Publisert

I etterkant av at stortingsmeldingene i dag ble lagt frem av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel, intervjuet vi ministeren om endringene fremtidens opptakssystem og om stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene:

- Hva er du mest fornøyd med fra begge stortingsmeldingene som ble lagt frem i dag? 

 - Når det gjelder opptakssystemet er jeg mest fornøyd med at vi både har greid å lage et system som får folk raskere inn i utdanning og dermed ut i arbeidslivet. Systemet i dag er rigget for det motsatte, og at vi har fått det i betydelig forenkling. Det at vi reduserer fra maksimalt 14 til 3 tilleggspoeng er jo en veldig god illustrasjon, sier Hoel. 

Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister og Oddmund Hoel, Forskings- og høyere utdanningsminister, er opptatt av at folk skal komme fortere inn i studieløpet og ut i jobb enn i dag.

- Og når det gjelder stortingsmeldingen om profesjonsutdanningen? 

- Det jeg er mest fornøyd med er at vi overordnet gjennom mange tiltak greier å løfte verdien av erfaringskunnskap i de utdanningene. Utdanninga skal bestå av både klassisk akademisk forskningsbasert kunnskap og erfaringskunnskap, sier han. 

Sliter med å se sammenheng mellom teori og praksis

Videre forteller han at de her har gjort betydelig løft for erfaringskunnskapens innslag, etter at man har fått mange tilbakemeldinger på at de utdanningene har blitt for akademisert gjennom noen år.

- Enkelte hevder at du bommer når du snakker om at det har blitt for mye akademisering av sykepleierutdanningen, hva tenker du om det? 

- En veldig klar tendens i innspillene som har kommet i høringsrundene, blant annet fra studentene er at de har problemer å se sammenhengen mellom praksis og teori. Og det er kanskje det som er nøkkelen til å få gjort noe med den. En av de største forslagene av akademiseringen er å få skapt et tettere samarbeid mellom praksis og teori i utdanningene, sier Hoel. 

Overgangstid for tilleggspoeng 

- Kjønnspoeng blir nå erstattet av kjønnskvoter. Hvor raskt vil ordningen med kjønnskvoter komme?  

- Det har ikke vi tatt stilling til enda. Nå må saken gjennom Stortinget, og så må vi se på hva slags tidspunkt det er rimelig å sette i verk de enkelte elementene, sier han. 

- Hva med tilleggspoengene da, hvordan skal de utfases? 

For de tilleggspoengene som folk aktivt kan skaffe seg, vil det være naturlig å ha noen år overgangstid. Vi kan ikke bare nulle ut tilleggspoengene her. Kjønnskvotene, det kan ikke jeg si noe mer om. Vi må se nå i oppfølging av hvor lang tid vi trenger. Men jeg tror det her vil være en stor fordel for NTNU, den omleggingen vi gjør.

 

 

Følg UA på Facebook og Instagram.