Nytt opptakssystem: Nå reduseres antall tilleggspoeng fra 14 til maks 3

Regjeringen vil fjerne muligheten for å tjene opp alderspoeng, erstatte kjønnspoengene med egne kvoter og fjerne de spesielle karakterkravene for sykepleierstudiet.

Stortingsmeldingen legges fram på Universitetsbiblioteket ved Universitet i Oslo. Her ser vi forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel, UiO-rektor Svein Stølen og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
Publisert Sist oppdatert

Fredag la regjeringen fram sitt samlede forslag for opptak til landets universiteter og høyskoler. Forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun inviterte til pressekonferanse ved Universitetet i Oslo kl. 10. 

Fakta

Slik blir det nye opptakssystemet

- I dagens opptakssystem kan kan få maksimalt få 14 tilleggspoeng etter vgs. Dette reduseres nå til 3 poeng

- Alderspoengene avvikles. I dagens system kan man få i alt 8 alderspoeng, 2 hvert år.

- Tilleggspoeng for høyere utdanning , fagskole og folkehøyskole avvikles også

- Kjønnspoengene fjernes. I stedet innføres kjønnskvoter som ikke settes høyere enn 20 prosent av et kjønn 

- De nasjonale nivåkravene for sykepleierutdanningen fjernes. 

- Våre unge vil møte et samfunn med flere eldre og færre unge, der vi allerede nå merker mangel på folk. De vil møte et Norge i omstilling der den teknologiske utviklingen går fortere enn vi trodde var mulig. De vil møte et Norge der de sosiale forskjellen øker i høyere utdanning og i samfunnet vårt, åpnet kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun med. 

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun la i dag frem forslag til til nytt opptakssystem for landets universiteter og høyskoler.

- Studenter i profesjonsutdanningene beskriver et praksissjokk. Vi vil at undervisningen skal bli nærmere det man gjør i arbeidslivet. Vi vil gi fagmiljøene mer frihet. Vi vil også gi flere veier inn og mer fleksibilitet, sa Nordtun.

Hun sa at de to stortingsmeldingene som presenteres i dag er et svar på disse behovene. 

- Med opptaksmeldingen sørger vi for at de unge kommer seg tidligere ut i utdanning, og med profesjonsmeldingen sikrer vi at de er klare for utfordringene som faktisk møter dem i arbeidslivet. 

- For mange bruker mange år

Det var forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Løkensgård Hoel som la fram stortingsmeldingene. 

- Vårt mål har vært at flest mulig skal komme raskt i gang med utdanning, det skal være et enklere og mer forståelig regelverk, en rettferdig modell, og vi har vært opptatt av å bevare muligheten for å få nye sjanser for den som går videre fra videregående. 

Han sa at en hovedutfordring er at for mange søkere bruker for mange år på å komme i gang. 

- Det er uheldig for den enkelte, og uheldig for tilgangen på arbeidskraft. 

Forskings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel under fremleggingen av stortingsmeldingene.

Hoel listet opp alle poengene man kan opparbeide seg i det nåværende opptakssystemet: poeng for førstegangstjeneste, folkehøyskole, alderspoeng, høyere utdanning, fagskole, kjønnspoeng, språkpoeng og realfagspoeng. 

- I dag kan man få hele 14 tilleggspoeng, og da har vi ikke tatt med kjønnspoeng. En person med 40 karakterpoeng, altså 4.0 i snitt, kan nå 54 poeng med tilleggspoeng. Søkere i ordinær kvote har i gjennomsnitt 7 tillegspoeng totalt, og studentene er opptatt av å samle poeng. 

Går fra 14 til 3 mulige tilleggspoeng

Opptaksutvalget foreslo opprinnelig å fjerne alle tilleggspoeng. 

- Summen av alle poengene har gitt det uheldige systemet vi har i dag, og vi må ta stort grep. Regjeringens rolle er å veie dette opp mot andre politiske omsyn. 

- Vi beholder realfagspoeng, men justerer fra maks fire til maks to poeng. Vi avvikler poengene for fremmedsspråk, sa Hoel.

Han sa at tilleggspoeng etter videregående forsinker studiestart.

- Vi avvikler alderspoeng. Vi avvikler også tilleggspoeng for de som tar utdanning etter videregående, altså høyere utdanning, fagskole og folkehøyskole. 

Tilleggspoeng for førstegangstjeneste var et dilemma for regjeringen. De konkluderte med å beholde poengene for førstegangstjeneste og siviltjeneste. 

- Vi går nå med det nye systemet fra maksimalt 14 tilleggspoeng til 3 tilleggspoeng etter videregående. Det er en stor stor endring. 

Innfører kjønnskvoter

Kjønnspoeng finnes på studier med stor undererpresentasjon av det ene kjønnet. 

- Vi avskaffer kjønnspoeng, men innfører kjønnskvoter. Disse kvotene bør ikke settes høyere enn maks 20 % av et kjønn. 

Nivåkrav for sykepleierutdanning og lærerutdanning er noe annet regjeringen har sett på. 

- Mange universitet og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning sier at de må avvise gode søkere på grunn av nivåkravene. Vi fjerner de nasjonale kravene for sykepleierutdanningen. 

Regjeringen valgte å beholde nivåkravene for lærerutdanningen. Opptaksutvalget hadde foreslått å dele opptaket inn i en kvote for vitnemål og en mindre kvote for opptaksprøver, men dette legger regjeringen bort fordi de mener det allerede er nok press i den videregående skolen. 

Hoel oppsummerte framleggingen med at de med disse endringene får folk raskere i gang med utdanningen, og sikrer rekruttering til viktige profesjoner. 

Dagens regelverk har utilsiktede effekter

Stortingsmeldingen er en oppfølging av forslagene fra utvalget som gikk igjennom hele opptakssystemet, og høringsinnspillene som er kommet inn i etterkant. Opptaksutvalget var under ledelse av Marianne Aasen.

Utvalget pekte på at dagens regelverk har et komplisert system for å rangere søkere, og at dette har utilsiktede effekter. Utvalget foreslo i stedet en helhetlig modell for opptak til høyere utdanning.

Flere av endringene som i dag presenteres var allerede kjent. Bransjeavisa Khrono erfarte onsdag at det dreier seg om tre viktige endringer. Regjeringen vil fjerne muligheten for å tjene opp alderspoeng, erstatte kjønnspoengene med egne kvoter og fjerne de spesielle karakterkravene for sykepleierstudiet.

Regjeringen legger fredag også fram en stortingsmelding om profesjonsutdanningene. Her har de varslet en rekke grep for å gjøre disse utdanningene mindre akademiske, mer praksisnære og tilgjengelige for flere.

Følg UA på Facebook og Instagram.