Kjønnspoeng

Frykter for kvinneandelen: Vil ha poeng for kvinner tilbake på flere studier

NTNU erfarer at kvinneandelen går ned med en gang disse poengene fjernes. Nå ber de om at flere studieprogram får kjønnspoengene tilbake.

Forelesningssal i Realfagsbygget
NTNU vil innføre kjønnspoeng på ti studieprogrammer og øke antall kjønnspoeng på ett studieprogram for opptaket 2025/2026.
Publisert
Fakta

NTNU søker om kjønnspoeng for disse ti

Hadde ikke kjønnspoeng i 2023/2024

  • Elektronisk systemingeniør, Trondheim (3-årig)

  • Elektrifisering og digitalisering, Trondheim (3-årig)

  • Automatisering og intelligente systemer, Trondheim (3-årig)

  • Mekatronikk og produktdesign, Ålesund (3-årig)

Hadde kjønnspoeng i 2023/2024

  • Elektronisk systemdesign og innovasjon, Trondheim (5-årig)

  • Maskin- og energiteknologi, Trondheim (5-årig)

  • Maskin, fulltid Gjøvik (3-årig)

  • Geomatikk, Gjøvik (3-årig)

  • Skipsdesign, Ålesund (3-årig)

  • Bygg, Ålesund (3-årig)

Hvert studieår bestemmer Kunnskapsdepartementet hvilke studieprogram som skal ha kjønnspoeng ved opptak. 

I februar ble det kjent at NTNU mister kjønnspoeng på flere av sine teknologi- og ingeniørutdanninge kommende studieår (høst 2024/vår 2025). I alt mistet universitetet kjønnspoeng på 20 studieprogrammer.

– Vi er skuffet, sa prorektor for utdanning Marit Reitan den gang.

Fristen for å søke kjønnspoeng for studieåret 2025/2026 gikk ut 1. mars. I tillegg til de studieprogrammene som får kjønnspoeng i 2024/2025, søker NTNU her om kjønnspoeng for kvinner på ti programmer, og for menn på ett.

Det ble klart i universitetets søknadsbrev for kjønnspoeng.

Ønsker å gjeninnføre poeng

Mange av studieprogrammene ved NTNU som mistet poengene sine i 2024/2025 hadde kommet over den magiske grensen på 20 prosent. Kunnskapsdepartementet innvilger nemlig kun kjønnspoeng om det er en prosentmessig skjevhet på 80 versus 20 prosent mellom kjønnene.

Til tross for grensen på 20 prosent søker NTNU om kjønnspoeng for kvinner på flere programmer der kvinneandelen er mellom 20 og 30 prosent. Dette er fordi tallene er fra studieprogrammer der det allerede er kjønnspoeng. Dermed mener universitetet at tallene er kunstig «høye». 

Når kjønnspoengene tas bort har de erfart at kvinneandelen går ned. Det skriver universitetet i søknadsbrevet til Kunnskapsdepartementet. 

Seks av studieprogrammene NTNU søker om kjønnspoeng til har inntil nylig hatt poeng, men ble fjernet for studieåret 23/24.

Vil øke antall poeng

Fra og med opptaket til studieåret 20/21 har mannlige søkere til profesjonsstudiet i psykologi fått ett kjønnspoeng. Nå søker NTNU om at menn på profesjonsstudiet i psykologi får enda ett kjønnspoeng.

Dette er fordi det ene kjønnspoenget ikke økt andelen menn markant. Høsten 2023 hadde studieprogrammet en andel på 22,3 prosent menn. Før kjønnspoeng ble innført lå andelen menn i perioden 2011-2019 på 19-26 prosent.

Følg UA på Facebook og Instagram.