Kunnskapsdepartementet sa nei til kjønnspoeng ved NTNU

KD har avvist NTNUs ønske om å ha kjønnspoeng for å få flere kvinner inn på en rekke mannsdominerte studier.

NTNU ville beholde kjønnspoeng for å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier, men KD sier nei.
Publisert

NTNU søkte om å få beholde kjønnspoeng for 32 studier og innføre kjønnspoeng for kvinner ved sju nye studier og ett nytt for menn fra kommende høst, men har fått nei på brorparten av dette, skriver VG. 

– Vi er skuffet, sier prorektor Marit Reitan til avisen. 

Kjønnspoeng vil si at man får ekstra poeng når man søker seg inn til en utdanning, og dermed en høyere poengsum totalt i opptaket. Målet med ordningen er å rekruttere flere av et kjønn til en utdanning.

Vi synes det er rart at vi også har fått avslag på en del studier hvor kvinneandelen er under 20 prosent. Det er veldig beklagelig, sier prorektoren.

– Vurderingen av hvilke studier som har fått mulighet til å benytte kjønnspoeng står i rundskrivet i tråd med ordinær praksis. Departementet sender ikke ut ytterligere begrunnelser enn dette. NTNU fikk en muntlig orientering om årets vurdering i forkant av offentliggjøringen, på grunn av omfanget av søknaden, skriver Kunnskapsdepartementet i en epost.

Følg UA på Facebook og Instagram.