Studiebarometeret

Koronapandemien gir dårligere kvalitet på undervisningen

Studentene har lidd både faglig og sosialt som følge av koronatiltakene, ifølge Studiebarometeret 2021.

Lesesal i koronatid: Flere studenter har vært mindre fornøyde med læringsmiljøet i fjor sammenliknet med året før, viser Studiebarometeret.
Lesesal i koronatid: Flere studenter har vært mindre fornøyde med læringsmiljøet i fjor sammenliknet med året før, viser Studiebarometeret.
Publisert

i– Flere studenter var mindre fornøyde med faglig og sosialt læringsmiljø i 2021 sammenlignet med 2019 og tidligere år. På nasjonalt nivå har vi, i hele Studiebarometerets historie, ikke observert større endringer på enkeltspørsmål enn på disse, heter det i rapporten som er utarbeidet av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Studentene ble også bedt om å svare på om de ble godt integrert i et sosialt studentmiljø. En tredel av studentene var uenige i dette, og det er store variasjoner på tvers av institusjonene.

Koronapandemien påvirket studiehverdagen

Nokut understreker at både de ansatte og studentene var sterkt påvirket av koronapandemien i 2021. De fleste studentene som svarte på Studiebarometeret i 2021, begynte som studenter høsten 2020 og har kun opplevd studiene i en pandemisituasjon.

Dermed kunne man tenkt seg at disse studentene hadde hatt en mer positiv opplevelse enn studentene som opplevde den plutselige nedstengingen av samfunnet våren 2020, men det virker ikke å være tilfelle, ifølge Nokut.

Dårligere kvalitet på nettundervisning

– Selv om studentene var klar over situasjonen da de begynte på studieprogrammet, var det nok en forventning om at situasjonen skulle normalisere seg raskere enn det som ble resultatet, heter det.

Nesten 60 prosent av studentene mener at nettundervisningen under koronapandemien har dårligere kvalitet enn den ville hatt om undervisningen var fysisk, og over 60 prosent mener at nettundervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning.

Flere studenter synes det er for lite veiledning og tilbakemeldinger. Dette har i flere år vært blant de områdene i Studiebarometeret hvor studentene er minst fornøyde. Det gjelder også i 2021. En tredel av studentene er ikke tilfreds med antall tilbakemeldinger de får fra faglig ansatte på arbeidet sitt.

Mer tid brukes på egenstudier

Totalt brukte studentene 33,9 timer på faglig arbeid i 2021. Det er uendret siden året før og en trend som startet før pandemien. Både 2020 og 2021 skiller seg imidlertid fra tidligere år ved at mindre tid brukes på organiserte læringsaktiviteter (14,9 timer i 2021), og mer tid brukes på egenstudier (18,7 timer i 2021). Årsaken er sannsynligvis at noen undervisningsaktiviteter blir avlyst som følge av pandemien.

På nasjonalt nivå har tiden studentene oppgir å bruke på betalt arbeid, økt fra 7,9 timer i uka i 2020 til 8,8 timer i uka i fjor. Sammenlignet med 2019 har økningen vært spesielt stor i profesjonsstudier innenfor helsefag. Det er også en klar økning blant barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene.

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret utføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført for niende gang høsten 2021. Om lag 30.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 41.