Nye koronaregler

Anbefaler inntil 30 studenter til stede samtidig i klasserom

Hovedregelen framover skal være at alle studenter skal ha deler av undervisningen på campus.

Regjeringen med lettelser i koronaregler også for studenter, her lagt fram ved kunnskapsminister Tonje Brenna.
Publisert Sist oppdatert

Når det gjelder undervisning i auditorier der det er faste tilviste plasser skal man nå kunne være inntil 200 personer til stede samtidig, sa kunnskapsminister Tonhe Brenna på Regjeringens pressekonferanse torsdag kveld.

Regjeringen opphever kravet om digital undervisning, eksamen og ferdighetstrening. Nå anbefaler de høyskoler, universiteter og fagskoler å legge til rette for mer fysisk undervisning, slik at flere studenter får mulighet til å være på lærestedet sitt. Hovedregelen fremover er at alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. For å kunne ha mer fysisk undervisning anbefaler regjeringen jevnlig testing.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan gå over til mer normal drift. Nå har mange ansatte og en del studenter fått tredje vaksinedose, samtidig har fagskoler, høyskoler og universiteter opparbeidet mye erfaring med å drive smittevernfaglig forsvarlig. I tillegg vil regjeringen prioritere å gi studenter tilgang til hurtigtester, sier Borten Moe i en pressemelding.

Inntil 200 i auditorier

Når det gjelder klasseromsundervisning for mindre grupper studenter, anbefaler regjeringen at man samler maksimalt 30 personer med én meters avstand. Det er mulig å fravike avstandsanbefalingen dersom det er nødvendig for å gjennomføre undervisningen.

Ved undervisning i større auditorier, er anbefalingen å følge antallsbegrensningen som gjelder for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene om smittevernfaglig forsvarlig drift. Det betyr inntil 200 personer med faste, tilviste plasser.

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal fortsatt følge de generelle smittevernrådene om lufting, å holde avstand så langt det er mulig og at ansatte og studenter holder seg hjemme ved sykdom eller symptomer.

Selv om hovedregelen fortsatt er hjemmekontor, blir det også noe mer rom for å være fysisk på jobb for ansatte. Arbeidsgiver kan gjøre individuelle vurderinger for enkeltansatte som har behov for å komme på jobb på campus.

Folkehøgskoler er ikke omfattet av trafikklysmodellen, men forholder seg til lokale smittevernmyndigheter i kommunene og smittevernveilederne som sektoren selv har utarbeidet.

Endringene trer i kraft ved midnatt natt til lørdag.

UiO-rektor Svein Stølen var raskt ute med sin sensur. «Rett fra hofta: Glad for lettelser, men vi hadde håpet på unntak fra meteren,» skriver han på Twitter minutter etter qt tiltakene ble presentert av kunnskapsministeren.

NTNU med mer info i helga

Fredag holdes ekstraordinært møte i formannskapet i Trondheim, der smitteverntiltak og mulig lokal koronaforskrift er tema. Fredag ettermiddag er rektorene ved alle universiteter kalt inn til møte om pandemien med kunnskapsministeren.

- Vedtak og signaler fra alle disse tre møtene kan komme til å påvirke situasjonen ved NTNU. Vi vil deretter trenge noe tid på å samle alle tråder og tolke hva eventuelle endringer betyr for oss, skriver NTNU-ledelsen på Innsida.

Nærmere informasjon om regler og råd for undervisning, forskning og administrativ virksomhet fremover vil komme på Innsida og epost i løpet av helgen.

Det poengteres at uansett gjelder fortsatt tidligere beskjed om det blir nesten bare digital undervisning fram til og med 23. januar.