Ber Statsbygg vurdere smittefare i åpne landskap

Statsråd Nikolai Astrup ber Statsbygg utrede smittefare forbundet med å sitte i åpne kontorlandskap.

– Jeg tror det er viktig å gjøre en vurdering av situasjonen. Regjeringen legger opp til aktivitetsbaserte arbeidsplasser og et mer åpent kontorlandskap. Det ble ikke gjort med tanke på virus, ifølge Nikolai Astrup.
Publisert Sist oppdatert

«Med utgangspunkt i den smittesituasjon som er oppstått i forbindelse med korona-pandemien og med bakgrunn i opplysninger om mulig økt smittefare ved åpne kontorløsninger, ser KMD behov for at Statsbygg gjør enkelte vurderinger knyttet til arbeidet med nytt regjeringskvartal.»

Formuleringen er hentet fra et oppdragsbrev som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)sendt til Statsbygg den 30. april. Det er Dagsavisen som omtaler brevets innhold.

LES OGSÅ: Mener aktivisertbasert landskap gir helsefordel

Dermed setter KMD søkelyset på den såkalte Statens arealnorm, som regjeringen selv besluttet i 2015. Denne tilsier at hver ansatt skal ha 23 kvadratmeter til disposisjon. Dette arealet inkluderer fellesareal, som spiserom, ganger, møterom og WC. Normen innebærer i praksis at majoriteten av de ansatte må ta til takke med å sitte i åpne landskap.

LES OGSÅ: Statsbygg: Smarte løsninger for Akademia

Kartlegge forskning

I brevet blir Statsbygg blir om å gjøre følgende:

Dokumentere tiltak som gjøres i nytt regjeringskvartal for å redusere spredning av virus.

Gjøre beregninger som viser hvor stor andel av de ansatte som kan være i lokalene, gitt dagens anbefalinger om smittevern.

Kartlegge og redegjøre for forskningen som er gjort på aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær.

Moderniseringsminister Nikolai Astrup vil ikke si noe direkte om hvor vidt dette innebærer at man legger bort planene om åpne kontorlandskap som den nye standarden.

– Jeg tror det er viktig å gjøre en vurdering av situasjonen. Regjeringen legger opp til aktivitetsbaserte arbeidsplasser og et mer åpent kontorlandskap. Det ble ikke gjort med tanke på virus, men fordi arbeidslivet kan endre seg i framtida, sier Astrup til Dagsavisen.

Leder for NTL, Kjersti Barsok, berømmer KMD for å ta dette initiativet. Hun håper dette fører til at departementet snur i planene om åpne landsklap.

LES OGSÅ: Er det noen som husker Statens arealnorm?