Ytring

Student Embla Imset har et viktig poeng som professor Kristian Gundersen overser

- Imset peker på noe viktig. Når en professor signerer med sin akademiske tittel, skal vedkommende holde seg strengt til sitt fag, skriver professor emeritus Per Arne Bjørkum.

Når er det riktig av en professor å bruke professortittelen som samfunnsdebattant?
Publisert

Biologistudent Embla Imset sier hun føler ubehag av å være til stede under forelesingene til professor Kristian Gundersen. Det som har fått Embla Imset til å reagere, at Gundersen i egenskap av å være professor i biologi har kommentert politiske betonte utsagn som Jordan Peterson, professor i psykologi og ettertraktet foredragsholder, har kommet med.

Imset peker på noe viktig. Når en professor signerer med sin akademiske tittel, skal vedkommende holde seg strengt til sitt fag. Ønsker man å delta i andre debatter, skal man, som understreket av Kierulf-utvalget, opptre som privatperson. Gundersen har derfor misbrukt sin akademiske tittel. Det Imset gir utrykk for om dette, er derfor en sunn og innsiktsfull reaksjon som Gundersen unnlater å komme inn på i sitt lange og polemisk tilsvar.

Embla Imset er student og er derfor under opplæring i den akademiske tenkningen/væremåten. Hun gir uttrykk for hva hun føler. Det tar tid å lære seg at man ikke skal blande følelser inn i fag – at det en foreleser måtte mene om noe som ikke blir forelest, er irrelevant.

Gundersen er derimot ferdig opplært, og burde derfor vite at han i egenskap av å være professor i biologi ikke skal gå ut offentlig med støtte til en professor i pyskologi. Nå er ikke Gundersen alene om å begå denne type akademisk overtramp. Norske psykologer, filosofer, samfunnsvitere, økonomer og jurister har kommet med uforbeholden støtte til naturvitenskaplige konklusjoner, jf. forskningen på klima.

Jeg tok opp dette problemet i et «Åpnet brev til akademia» i Aftenposten i 2019, men fikk ikke noe svar. Kan Gundersen, nå som han er blitt utfordret på dette svare Imset - og meg – på om han mener det er rett å bruke sin professorale tittel han utaler seg om Jordan Peterson?