Lang ventetid for studenter på klagesaker

Felles klagenemnd for universiteter og høgskoler har tredoblet mottatte klager på to år, flest handler om mulig fusk. I snitt er behandlingstiden 15 måneder.

Mange studenter må vente lenge på svar om fuskesaker.
Publisert

I 2021 har Felles klagenemnd mottatt 364 studentsaker. I 2020 var tallet 144, mens det var 106 saker i 2019, skriver Khrono.

Av disse sakene ligger 89 fortsatt til behandling. 23 av dem skal behandles på et møte 14. desember.

Cirka 80 prosent av sakene dreier seg om fusk, opplyser sekretariatet for Felles klagenemnd.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er 15–16 måneder for slike saker. Rundt ti måneder skyldes saksbehandlingstiden ved universiteter og høgskoler, mens saken i snitt venter fem-seks måneder i Felles klagenemnd.

Årsaken til den lange behandlingstiden er en kombinasjon av stor økning i klagesaker og for få ressurser, sier leder Marianne Klausen for klagenemnda.

– Felles klagenemnd er ikke rigget for den økningen i klagesaker som har kommet i forbindelse med nedstengningen grunnet pandemien. Sekretariatet har sammen med nemnda gjort det som har vært mulig på kort sikt for å behandle flest mulig saker, sier hun.

De har hatt en dialog med Kunnskapsdepartementet om muligheten for tilførsel av ressurser, og en ny organisering av nemnda må vurderes dersom antall klagesaker holder seg på dette nivået, sier hun.

Klagenemnda er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.