Studentopptaket 2023

Dette var dei vanskelegaste studia å kome inn på ved NTNU

Ved NTNU har dei sendt ut i alt 17.200 tilbod om studieplass i år. På nokon studium går opptakskravet opp og på nokon går det ned.

Bilete er frå immatrikuleringa i 2019. Den 14. august skal dei nye studentane ved NTNU samle seg her på nytt. Forhåpentlegvis med noko betre vær.
Publisert Sist oppdatert

- Mange studium har fått høgare inntakskrav, særleg innan område der det er høge søkjartal, seier prorektor for utdanning Marit Reitan om årets studentopptak i ei pressemelding.

Prorektor for utdanning Marit Reitan er stort sett ikkje bekymra for kvaliteten eller tilgangen på søkjarar til lærarutdanningane ved NTNU.

Det er på økonomistudium, ein del femårige og treårige teknologistudium, medisinstudiet og samfunnsvitskaplege studium som psykologi, sosiologi og statsvitskap at inntakskrava har gått opp.

Det har vore ein liten auke i talet på søkjarar (1,9 prosent opp), og færre studieplassar finansiert frå Kunnskapsdepartementet (KD) enn i fjor. NTNU seier at desse to faktorane bidreg til høgare inntakskrav.

Ved NTNU har dei sendt ut i alt 17.200 tilbod om studieplass i år. Nær 14.000 av desse gjeld studium i Trondheim. NTNU i Ålesund har litt over 1300 tilbod, medan NTNU i Gjøvik har godt over 1900.

Under kan du sjå kva slags studium som har hatt dei høgaste inntakskrava.

NTNU - 10 på topp

Studium Studiested Ordinær kvote Kvote for 
førstegangsvitnemål
Medisin, TrondheimTrondheim69.662.2
Medisin, Trondheim/LevangerTrondheim/Levanger68.860.8
Medisin, Trondheim/ÅlesundTrondheim/Ålesund68.561.5
Industriell økonomi og teknologiledelseTrondheim68.463.0
Psykologi, profesjonsstudiumTrondheim66.758.5
DatateknologiTrondheim64.060.1
Industriell designTrondheim63.557.9
Medisinsk og biologisk kjemiTrondheim62.858.7
Kybernetikk og robotikkTrondheim62.760.7
Informasjonsbehandling (Ba. Nettbasert)Trondheim62.136.8

Dette er dei ti studia ved NTNU som hadde høgest poenggrenser i 2023.

Nasjonale nedgangstrendar

NTNU deler at dei i hovedsak fyller opp studieplassane på lærar- og lektorutdanningane, men at det at færre ønskjer å bli lærar er noko dei merkar.

Etter førsteopptaket var det enda ledige plassar innanfor grunnskulelærarutdanninga for 5-10. trinn i norsk, yrkesfaglærarutdanning og nokre av lektorutdanningane.

- Stort sett er vi ikkje spesielt bekymra for kvaliteten eller tilgangen på søkjarar til lærarutdanningane ved NTNU, men vi ser at dette ei stor utfordring nasjonalt, seier prorektor Reitan i pressemeldinga.

Nedgangen i søkjarar til sjukepleie er også ein del av ein nasjonal trend.

Dette gjeld også ved NTNU. Samtidig er det lang venteliste i Trondheim, sjølv om det ikkje er venteliste i Gjøvik og Ålesund.

Det er venteliste på alle helse- og sosialfagutdanningane.

Fleire kvinner

I år er 56 prosent av studentane som har fått tilbod om studieplass ved NTNU kvinner. Denne andelen aukar dermed totalt sett.

Det er ved helsefaga det er mest kvinner, med 82 prosent. Like etter følgjer lærar- og lektorutdanningane med 70 prosent.

Ved teknologifaga samla er det bere 38 prosent av dei som har fått tilbod om studieplass som er kvinner.