Langt færre studier enn før har kjønnspoeng

I 2021 var det 123 studietilbud i Norge med kjønnspoeng. I 2023 er tallet nede på 42 studier.

Det er bare NTNU som i vårens opptak tilbyr kjønnspoeng for kvinner, og studiene handler i stor grad om ulike ingeniørfag.
Publisert

Det gis kjønnspoeng for menn ved 11 studier, blant annet på Veterinærhøgskolen og for å komme inn på ulike psykologistudier. Kjønnspoeng for kvinner gis ved 31 studier, skriver Khrono.

Det er bare NTNU som i vårens opptak tilbyr kjønnspoeng for kvinner, og studiene handler i stor grad om ulike ingeniørfag. Studiene som nå ikke lenger har kjønnspoeng er i all hovedsak ulike retninger innen ingeniørfag ved andre universiteter og høgskoler. Argumentet mot kjønnspoeng hos mange av disse har vært at alle søkere uansett har kommet inn.

Prorektor ved NTNU Marit Reitan, mener det er viktig med kjønnspoeng for å bedre kjønnsbalansen.

– Vi har erfart at kvinneandelen har falt når kjønnspoeng er fjernet, sier prorektor ved NTNU Marit Reitan.

– Der vi har innført kjønnspoeng har vi sett en klar økning i kvinneandelen. Derfor har vi også bedt Kunnskapsdepartementet om å få beholde ordningen i tre år for en del studier, sier Reitan.