Næringslivsledere ønsker fusjon mellom Høgskolen i Molde og NTNU

- Vi vil oppfordre styre og ledelse ved Høgskolen i Molde til å utforske mulighetene for å bli en del av den pågående fusjonsprosessen ved NTNU, skriver lokale næringslivsledere i et brev til høgskolestyret.

Mange bedrifter og institusjoner i Romsdal har allerede et samarbeid med NTNU, og vi ønsker at Høgskolen i Molde inkluderes tettere i dette. Vi mener derfor at NTNU bør være den naturlige fusjonspartneren for Høgskolen, skriver en rekke næringslivsledere. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert

Her er brevet i sin helhet:

Høgskolen i Molde og NTNU - en fremtidsrettet løsning

Høgskolen i Moldes betydning for næringslivet

Høgskolen i Molde er en sentral medspiller for bedriftene i det regionale næringslivet i Romsdal. Høgskolen er tilbyder av viktig kompetanse innen flere fagdisipliner, med logistikk som spydspiss, og leverer velkvalifiserte kandidater til regionalt næringsliv og offentlige institusjoner. Høgskolen i Molde sitt eksterne samarbeid har hatt en svært positiv utvikling, som i den senere tid har gitt flere felles prosjekter for å sikre innovasjonsevne og konkurransekraft. Flere av disse involverer samarbeid mellom forskere fra fagmiljøene i Molde og Trondheim. Molde Campus, med Høgskolen i Molde, Møreforsking, Kunnskapsparken og iKuben, har utviklet seg til å bli et kraftsentrum for innovasjon og utvikling. Det siste tilskuddet er innovasjonslaben «ProtoMore», som ble besøkt av statsministeren denne uken.

Strukturendringer innen høyere utdanning

Det siste året har det skjedd store endringer i universitets- og høgskolesektoren i Norge. Regjeringens fokus på økt kvalitet innenfor høyere utdanning og forskning mener vi er viktig. Gjentatte signaler fra Kunnskapsdepartementet har ført til at de fleste utdanningsinstitusjonene har valgt å slå seg sammen til større enheter. I vår region ble kartet endret da NTNU i fjor vedtok å fusjonere med Høgskolene i Ålesund og Gjøvik. I disse prosessene har Høgskolen i Molde hatt en primær strategi om å stå alene, og i følge forrige ukes oppslag i Romsdals Budstikke kan dette virke som en fortsatt ønsket strategi. Dette mener vi er en uheldig og lite fremtidsrettet utvikling.

Se til NTNU

I det nye landskapet innen høyere utdanning vil strategien om å stå alene ikke bidra til å styrke regionalt næringslivs behov for kompetanse på høyt nivå. Mange bedrifter og institusjoner i Romsdal har allerede et samarbeid med NTNU, og vi ønsker at Høgskolen i Molde inkluderes tettere i dette. Vi mener derfor at NTNU bør være den naturlige fusjonspartneren for Høgskolen.

I tillegg til vitenskapelig kvalitet på undervisning og forskning, skal en utdanningsinstitusjon bedømmes etter regional betydning. En fusjon med NTNU vil være en viktig faktor for ytterligere å øke Høgskolen i Molde sin betydning for det regionale næringslivet. Vi registrerer blant annet hva som er i ferd med å skje i Ålesund etter at Høgskolen der ble en del av NTNU. I samarbeid med verdensledende bedrifter satses det nå betydelig på forskning og utvikling, og interessen for skolen er økende. Dette gir også studentene bedre tilgang på relevante prosjekter og et spennende, jobbrettet løp i utdanningen sin.

Vi forutsetter at også Høgskolen i Molde kan fortsette å være tett på næringslivet for å styrke regional verdiskaping, og bidra til å løse de utfordringene vi står overfor. Vi vil derfor oppfordre styre og ledelse ved Høgskolen i Molde til å utforske mulighetene for å bli en del av den pågående fusjonsprosessen ved NTNU. Sett i lys av det høye akademiske nivået som Høgskolen i Molde innehar, vil dette etter vår mening også styrke aktuelle fagmiljø ved NTNU, og det vil skape grunnlag for ytterligere samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Med vennlig hilsen

Kristoffer B. Jenssen, adm. dir. PREZIOSO Linjebygg AS
Odd Tore Finnøy, adm. dir. Brunvoll AS
Rune E. Marthinussen, adm. dir. Glamox AS
Terje Korsnes, direktør NOV Rig Systems
Børge Gjeldvik, adm. dir. Axess AS
Stein Berg Oshaug, adm. dir. Oshaug Metall AS
Lars Stenerud, adm. dir. Plasto AS
Gunnar Gjeldvik, adm. dir. Alpa AS
Richard Myhre, adm. dir. Axtech AS
Vebjørn Heggdal, adm. dir. Axbit AS

(Brevet er også sendt til Panorama og Romsdals Budstikke)