NTNU Link det mest populære legestudiet i landet

Studieløpet ved profesjonsstudiet i medisin ved NTNU fenger flest studenter, målt etter antall søkere per studieplass.

Illustrasjonsfoto.
Publisert

Etter å ha gjennomført to år av medisinstudiet ved NTNU i Trondheim, kan medisinstudenter fortsette i et desentralisert studieløp ved Sykehuset Levanger og Namsos. Ifølge en pressemelding fra Helse Nord-Trøndelag er tilbudet nå blitt det mest populære valget for medisinstudenter.

Akronymet Link står for «langsgående integrert klinisk tjeneste» og lar studentene møte pasienter, undervisere og ha fag langsgående og integrert gjennom semester, i motsetning til å gjøre det samme i kortvarige blokker med fag.

- Gjennom Link får studentene jevnlige drypp med teori og gruppearbeid fra alle fagene i semesteret hele semesteret gjennom, og de møter jevnlig pasienter. Dette gir studentene mulighet til å modnes i alle fag over lengre tid, og relasjonen mellom student og underviser blir mer langvarig. Dessuten nyter læringen godt av at fagene kan bygge på hverandres undervisning med økende vanskegrad og kompleksitet utover semesteret, sier Børge Lillebo koordinator for NTNU Link i pressemeldingen.

Slitt med rekruttering

Studiet ble etablert i 2018 og alle 16 studieplassene er fylt opp. Tidligere har det kun vært mulig å søke på studiet via intern søknad, men i år har studentene kunne gjort det gjennom Samordna Opptak.

- Vi har slitt med å fylle opp antall plasser til nå. Det tror vi skyldes at studieløpet er litt ukjent for de som søker medisin ved NTNU, og at de studentene vi tidligere har rekruttert allerede har etablert seg i Trondheim. Høstens kull er ekstra lite, noe vi tror skyldes koronaen. Derfor er det veldig gledelig å se at interessen på Samordna Opptak er stor og at vi fra 2024 trolig har fylt alle plassene. Vi er veldig glad for at så mange søker seg til Link- studiet, sier Lillebo.