Aasen-utvalget

Forslag kan øke kvinneandelen også der de allerede er i overtall

Simuleringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tyder på at studier som profesjonsstudiet i psykologi vil øke en allerede høy kvinneandel.

- Å anslå effekten totalt sett er umulig, men jeg vil mene at kjønnskvoter er et virkemiddel som er såpass kraftig at det over tid vil motvirke fordelen som kvinnelige søkere kan ka i et karakterbasert opptakssystem, sier Marianne Aasen.
- Å anslå effekten totalt sett er umulig, men jeg vil mene at kjønnskvoter er et virkemiddel som er såpass kraftig at det over tid vil motvirke fordelen som kvinnelige søkere kan ka i et karakterbasert opptakssystem, sier Marianne Aasen.
Publisert

Forrige uke kom «Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler», som er tittelen på rapporten utformet av etutvalg ledet av Marianne Aasen. De foreslo en rekke endringer i universitetetens opptakssystem.

Blant annet foreslo de å fjerne tilleggspoeng og muligheter for å ta opp fag. Simuleringer HK-dir har gjort for utvalget, viser at dette vil øke kvinneandelen på allerede kvinnedominerte, populære studier.

Det var Khrono som først omtalte saken.

Profesjonsstudiet i psykologi kan for eksempel gå fra en kvinneandel på 72 prosent til 81 prosent, mens veterinær opp i 95 prosent fra 90. Forklaringen er at karakterer får mer å si i opptaket, noe som favoriserer kvinnelige søkere på populære utdanninger med høyt karaktersnitt. 60 prosent av de som fikk tilbud om høyere utdanning høst 2022 var kvinner.

Marianne Aasen tror kjønnskvoter vil motvirke problemet.

- Å anslå effekten totalt sett er umulig, men jeg vil mene at kjønnskvoter er et virkemiddel som er såpass kraftig at det over tid vil motvirke fordelen som kvinnelige søkere kan ka i et karakterbasert opptakssystem, sier utvalgsleder Marianne Aasen til Khrono.

- Etterhvert som man kommer opp i en kritisk masse av det underrepresenterte kjønn, og hvis disse heller ikke slutter, men blir i studiet og senere i yrket, vil det trekke til seg flere av samme kjønn, sier hun til avisa.

Norsk studentorganisasjon stiller seg i utgangspunktet ikke negative til kvoter

- For oss er det ikke så farlig om man har tilleggspoeng eller kvoter for kjønn for å gjøre opp for en ubalanse, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam til Khrono.

De kritiserte utvalgets forslag for å favorisere bestemte studenttyper med standardiserte opptaksprøver og etterspør en løsning som vektlegger erfaring og motivasjon.