Samordna opptak

Nasjonalt: Nedgang i søkertall på over tolv prosent

Flerårig trend er nå brutt: Både 2021 og 2020 var rekordår for antallet søkere til høyere utdanning. I år er nedgangen på 12,4 prosent.

Tilbake til normalen: I år er søkertallene som før pandemien, konkluderer prorektor Marit Reitan.
Publisert Sist oppdatert

Også for NTNU er oppgangen vendt til nedgang – men mindre markant sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt.

23 524 søkere har NTNU som førstevalg til høyere utdanning i 2022, og NTNU er fortsatt Norges mest populære universitet, skriver universitetet i en pressemelding. Det er nedgang i antall studiesøkere i hele sektoren, og for første gang på mange år ser NTNU en tydelig nedgang i sine søkertall. De er redusert med 8,5 prosent siden 2021.

- Under pandemien hadde vi en stor økning i søknader til høyere utdanning, både nasjonalt og ved NTNU. I år ser vi at søkertallene er tilbake til nivået de lå på før pandemien, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan.

Søkningen til 2-årige masterstudier holder seg uendret. NTNU rapporterer om stor interesse for årets eneste nykommer ved NTNU: siviløkonomstudiet i Økonomi og administrasjon. Søknadene til teknologiområdet generelt har holdt seg stabile: bachelor ingeniør ligger på fjorårets høye nivå, mens det er en liten nedgang i søknaden til sivilingeniørstudiene. Marin teknikk går motstrøms, med en større økning i søkertallene.

For første gang tilbyr NTNU medisinstudier i Ålesund. Fra i år kan NTNU-studenter studere medisin i Levanger og i Ålesund, i tillegg til Trondheim. Dette er populære studier ved årets opptak. Det er totalt 1051 førstevalgssøkere til de tre medisinstudiene, noe som er en samlet økning på 34 prosent.

Sykepleierutdanning ned 22 prosent

For søknadene til sykepleierstudiene er det en nedgang på 22 prosent ved NTNU, noe som ligger omtrent på landsgjennomsnittet på 23 prosent. Prorektor Reitan tror mye oppmerksomhet rundt sykepleiere og deres arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon den senere tida.

- Jeg ser ikke bort fra at det kan ha påvirket de som skal velge fremtidig yrkesvei, sier hun.

Under pandemien så NTNU en stor økning i antallet internasjonale søkere 2-årige masterstudier. Disse tallene holder seg fortsatt på samme nivå. På bachelor i ingeniørfag er det en god økning i andelen kvinnelige førstevalgssøkere, på 20 prosent.

De ti mest søkte studieprogrammene ved NTNU i 2022:

Industriell økonomi og teknologiledelse

Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor

Medisin, Trondheim

Sykepleie, Trondheim

Psykologi, profesjonsstudium

Fysioterapi

Økonomi og administrasjon, Trondheim, 5-årig master

Datateknologi

Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelor, deltid

Psykologi, bachelor