Samordna opptak

Dette studiet har nå 70,2 i poenggrense: Ny rekord

For første gang er poenggrensen på medisinstudiet i Oslo over 70 for det ordinære opptaket. Studiet er fortsatt det vanskeligste å komme inn på i Norge.

For første gang er poenggrensen på medisinstudiet i Oslo over 70 for det ordinære opptaket.
For første gang er poenggrensen på medisinstudiet i Oslo over 70 for det ordinære opptaket.
Publisert

De fem neste studiene på listen over de vanskeligste studiene å komme inn på er også medisin på ulike steder i landet.

Tallene fra Samordna Opptak viser imidlertid en nedgang i antall søkere med medisin som førstevalg – fra 3837 i fjor til 3398 i år.

Videre på listen over studier med høyest karakterkrav kommer psykologi på Universitetet i Oslo (68,5 i poenggrense) og Industriell økonomi og teknologiledelse på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim (68,4).

16 av de 20 studiene det er vanskeligst å komme inn på, har høyere poenggrense i år enn i fjor i ordinær kvote.

I opptaket for kvote for førstegangsvitnemål, som gjelder de som søker med vitnemålet fra videregående, er Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim øverst på lista over vanskeligste studier å komme inn på. Her er poenggrensen 63. På andreplass er medisin på samme sted, hvor grensen er 62,2, noe som er en nedgang på 0,3 poeng fra i fjor.

Videre på lista i førstegangsvitnemål-kvoten, er medisin i Ålesund, hounoursprogrammet i realfag på UIO og medisin ved UIO.

Til sammen 104.618 søkere har fått tilbud om studieplass på universiteter og høgskoler i kommende studieår. Det er en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med i fjor. Av alle som har fått tilbud om studieplass i år, har 63.264 søkere kommet inn på førstevalget sitt, noe som tilsvarer 60,5 prosent.

Se under for studiene i landet med høyest poenggrenser.

Fakta

Disse studiene har de høyeste poenggrensene for førstegangsvitnemål.

 • Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU: 63
 • Medisin, NTNU Trondheim: 62,2
 • Medisin, NTNU Trondheim/Ålesund: 61,5
 • Honoursprogam realfag, UiO: 61,5
 • Medisin høst, UiO: 61,2
 • Medisin, NTNU Trondheim/Levanger: 60,8
 • Kybernetikk og robotikk, NTNU: 60,7
 • Datateknologi, NTNU: 60,1
 • Medisin vår, UiO: 60,1
 • Medisin, UiB: 60,1
 • Nanoteknologi, NTNU: 60
 • Medisin, UiT: 59,8
 • Fysikk og matematikk, NTNU: 58,7
 • Medisinsk og biologisk kjemi, NTNU: 58,7
 • Odontologi, UiO: 58.6
 • Honoursprogram samfunnsvitenskap, UiO: 58,6
 • Psykologi profesjonsstudium, NTNU: 58,5
 • Psykologi høst, UiO: 58,5
 • Odontologi, UiB: 58,5
 • Informasjonsteknologi og økonomi, UiB: 58,3
Fakta

Disse studiene har de høyeste poenggrensene i ordinær kvote.

  • Medisin, NTNU Trondheim: 69,6
  • Medisin vår, UiO: 69,2
  • Medisin, NTNU Trondheim/Levanger: 68,8
  • Medisin, Universitetet i Bergen (UiB): 68,6
  • Medisin, NTNU Trondheim/Ålesund: 68,5
  • Psykologi høst, UiO: 68,5
  • Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU: 68,4
  • Medisin, Universitetet i Tromsø (UiT): 68,2
  • Psykologi vår, UiO: 67,3
  • Odontologi, UiO: 67,2
  • Psykologi profesjonsstudium, UiB: 67
  • Psykologi profesjonsstudium, NTNU: 66,7
  • Odontologi, UiB: 66,6
  • Psykologi profesjonsstudium, UiT: 66,5
  • Odontologi, UiT: 66
  • Filosofi, politikk og økonomi, UiO: 64,9
  • Rettsvitenskap høst, UiO: 64,2
  • Datateknologi, NTNU: 64
  • Veterinærstudiet, NMBU: 63,5