Disse stiller til NTNU-styret

Én av de fem skal velges til ny representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNU-styret.

Dette er kandidatene som stiller til NTNU-styret for de midlertidige ansatte.
Publisert

Det er fem kandidater som stiller til valg for å bli den nye representanten for midlertidige vitenskaplige ansatte i NTNU-styret. Det skriver NTNU på sin internkanal Innsida.

Valget gjennomføres 8. - 10. april, og det skal velges én vara i tillegg til en representant. Representantene velges for et år fra august 2024. Nåværende representant er Nicolai Winter-Hjelm, og vara er Ellen Bjørge Ekse.

De fem kandidatene som stiller for neste periode er:

  • Jakob Bonnevie Cyvin, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 

  • Grace Katharine Forster, Fakultet for medisin og helsevitenskap 

  • Kim Rainer Mattson, Fakultet for ingeniørvitenskap 

  • Runar Mellerud, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 

  • Anita Solem, Fakultet for naturvitenskap

  • De fem kandidatene kommer alle fra ulike fakulteter ved NTNU.  

    Presentasjonene av dem kan du lese her.

Tverrfaglighet og campus

Jakob Bonnevie Cyvin er opptatt av tverrfaglig samarbeid.

Jakob Bonnevie Cyvin er stipendiat ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Han er opptatt av at NTNU skal være åpent og tilgjengelig for befolkningen, og at universitetet skal være en trygg arena for alle ansatte og studenter. 

Han er opptatt av tverrfaglig samarbeid og mener at det er nødvendig for å løse store komplekse problemer og samfunnsutfordringer, også når det kommer til NTUN selv.

- NTNU har en utfordring med å finne seg selv etter mange store organisatoriske endringer samtidig som nye endringer er i prosess, når det gjelder campusprosjektet, internfakturerings­løsninger for laboratoriesamarbeid og økonomiske innskjerpinger for å nevne noe, skriver han i sin presentasjon.

Ønsker støtte til karriereutvikling

Grace Katharine Forster ønsker å innføre en bredere støtte til karriereutvikling for midlertidige ansatte.

Grace Katharine Forster er stipendiat ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Hun vil jobbe for å sikre at midlertidig vitenskapelig ansattes meninger blir lyttet til og at deres interesser og behov blir prioritert i beslutningsprosessene ved NTNU. 

Forster ønsker å innføre en bredere støtte til karriereutvikling for midlertidige ansatte og ønsker å jobbe for dette det kommende året om hun blir valgt. Hun mener at NTNUs praksis i dag ikke er bærekraftig.

- NTNUs største utfordring slik jeg ser det, er behovet for å oppfylle sine samfunnsoppdrag, samtidig som man prøver å håndtere den økonomiske krisen ved å tilby mindre og mindre ressurser til bemanning og karriereprioritering til midlertidig ansatte, skriver hun i sin presentasjon.

Ettersom Forster selv har en internasjonal bakgrunn ser hun også et betydelig rom for forbedring når det gjelder inkludering og likestilling av internasjonale ansatte.

- Det er viktig at deres stemmer blir hørt og tatt på alvor, skriver hun.

Arbeidsforhold, helse og bærekraft

Kim Rainer Mattson ønsker å være en tydelig pådriver for en mer omfattende og konkret bærekraftsatsning ved NTNU.

Kim Rainer Mattson er stipendiat ved Fakultet for ingeniørvitenskap. Han er opptatt av midlertidig ansattes arbeidsforhold og helse, og savner flere konkrete tiltak for å bedre situasjonen.

Blant annet mener han det er nødvendig å etablere mer formaliserte ansvarsområder og forventninger mellom midlertidig ansatte, veiledere, og ansvarlige ledere fordi dette kan være en kilde til usikkerhet og stress.

- Jeg mener dette er noe NTNU burde ha en helhetlig strategi på, med en tydeligere innsats mot etterlevelse av konkrete prosedyrer og mål, skriver han i sin presentasjon.

Mattson er også interessert i bærekraftsproblematikk og ønsker å være en tydelig pådriver for en mer omfattende og konkret bærekraftsatsning ved NTNU.

Bekymret for økonomien

Runar Mellerud mener at det er viktig at økonomiske utfordringer ikke rammer midlertidig ansatte.

Runar Mellerud er stipendiat ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Han mener at det er viktig at økonomiske utfordringer ikke rammer midlertidig ansatte.

- Vi er en sårbar gruppe med høye krav, et stramt tidsskjema, og mye usikkerhet. For at vi skal fortsette å levere fremragende arbeid er vi ikke bare avhengig av god oppfølging og opplæring her på NTNU, men også gode labressurser og deltakelse på internasjonale kurs og konferanser, skriver han i sin presentasjon.

Mellerud er også opptatt av at NTNU skal være landets fremste arena for personlig utvikling innenfor forskning, formidling og teknisk kompetanse. Han vil sikre at man får brukt mer tid på forskning og mindre på å finne ut av formaliteter.

- Et konkret eksempel kan være å modernisere kurs og hjelperessurser. Som et alternativ til tidsbestemte kurs med påmelding, kunne vi hatt en egen side med videoer som vi kan benytte oss av når vi trenger det, skriver han.

Ivareta karrieremuligheter innen akademia

Anita Solem mener at midlertidige vitenskapelige ansatte må stilles på lik linje med faste vitenskapelige ansatte.

Anita Solem er stipendiat ved Fakultet for naturvitenskap. Hun er opptatt av åpenhet på tvers av nivå og at ansatte har en reell påvirkningskraft i beslutninger som skal tas.

- I utfordrende situasjoner slik som vi står ovenfor nå er det essensielt å sørge for at nedskjæringer ikke går utover de ansattes muligheter til å gjøre jobben sin på en god måte, skriver hun i sin presentasjon.

Hun mener at det er viktig å legge til rette for at midlertidig vitenskapelige ansatte både kan og vil bli i akademia. Samt at midlertidige vitenskapelige ansatte må stilles på lik linje med faste vitenskapelige ansatte.

- Rettferdighet og forutsigbarhet er to faktorer jeg setter høyt. For midlertidig vitenskapelige ansatte er forutsigbarhet spesielt viktig, og jeg er opptatt av at karrieremulighetene innen akademia må ivaretas for denne gruppen, skriver hun.

Følg UA på Facebook og Instagram.