Miljøambisjonen ble avlyst

Rasmus Hansson: Ola Borten Moe er farlig nær å lyve

- Forskningsministeren viser fingeren til Stortingets vedtak. Han er farlig nær å lyve, ifølge MDGs Rasmus Hansson.

Rasmus Hansson under den muntlige spørretimen på Stortinget i Oslo onsdag.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa omtalte onsdag minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moes svar på spørsmål fra Hansson i Stortingets spørretime. Her utfordret Miljøpartiet De Grønnes representant Borten Moe på hvilke miljømessige konsekvenser det får for NTNU at regjeringen halverte budsjettet for campussamling.

Miljøambisjoner i knas

Reduksjonen fra 11,7 milliarder til 5,75 milliarder får blant annet som konsekvens at ambisjonen om å gjøre NTNU til et nullutslippsuniversitet ikke lenger er mulig å realisere. Planene om et varmelager legges bort, det samme gjelder kledning av nye bygg med solcellepaneler.

Hansson ba statsråden redegjøre for hvordan regjeringen har sikret Stortingets vedtak om ambisiøse miljøløsninger ved NTNUs prosjekt for campusutvikling. Han begrunnet spørsmålet i Stortingets vedtak fra 2016 om at NTNUs nye campus skulle ta i bruk «ambisiøse miljøløsninger inkludert bygningsmasse som produserer mer energi enn den bruker.» Med budsjetthalvringen blir det altså ikke noe av denne ambisjonen.

Ola Borten Moe besvarte Hanssons spørsmål ved å vise til byggstandarden som går under benevnelsen TEK-17. « Jeg mener at TEK-17 gir en god ivaretakelse av hensynet til klima og miljø i dette prosjektet.», skriver statsråden i sitt svar.

Dette holder ikke, mener Hansson.

- Direkte usant

- Stortinget vedtok at campus på NTNU skal bli helt banebrytende på klima og miljø, selvsagt fordi på NTNU skal framtidas miljøløsninger utvikles. Vedtaket er at campus skal produsere mer energi enn den bruker, og ha utslippsfrie transportløsninger og annen infrastruktur som stimulerer ny forskning og nye arbeidsplasser, skriver MGDs stortingsrepresentant i en epost til UA.

Når Borten Moe i sitt skriftlige svar på MDGs spørsmål framholder at byggstandarden TEK-17 ivaretar det miljønivået som Stortinget vedtok, er det «direkte usant», hevder Hansson.

- Veilederen til TEK-17 begynner sånn: «Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge».

Hansson viser til at Stortinget vedtok høyest mulig standard, mens TEK-17 foreskriver «lavest mulig» standard.

- Regjeringen finner penger når de vil

- Det er ille å ha en forskningsminister som er så dundrende uinteressert i forskning og framtid som Borten Moe. Han unnskylder seg med nødvendige pengekutt. Men det finnes ingen unnskyldninger for å ikke følge opp Stortingets vedtak. De skal følges opp.

Rasmus Hansson avviser Borten Moes begrunnelse for kutt med at det ikke fantes penger som kan bygge NTNU-campus slik Stortinget vedtok. Regjeringen finner penger når de vil, mener han.

- Regjeringen ga penger til verdens mest unødvendige hull i et fjell; Stad skipstunnel. Hvis den blir bygd kommer den sikkert til å koste like mye som tilleggsprisen for å bygge NTNU-campus slik Stortinget har vedtatt.

UA har spurt spurt om kommentar fra Ola Borten Moe, men han ønsker ikke å kommentere saken.