Ytring

Minneord for Helge Robstad Reinertsen (1944 – 2023)

Kolleger av Helge Reinertsen ved NTNU og SINTEF Sealab minnes en pionér og enestående person.

Publisert

Helge Reinertsen var en enestående person; han var inkluderende og hadde alltid en utstrakt hånd til de som trengte det, og som forsker var han fremtidsrettet og vidsynt. Vi som var hans kolleger ved NTNU og SINTEF Sealab, og mange samarbeidspartnere ellers i Norge og i andre land, husker med glede hans raushet, humor og entusiasme for faget, hans evner til organisering, gjennomføring og å spre engasjement.

Etter dr.philos.-grad i ferskvannsøkologi ved NTNU i 1980, jobbet han for at utviklingen i akvakultur måtte baseres mer på bærekraftig forskningsbasert kunnskap. Han var hovedarkitekten bak etableringen av SINTEF Havbrukssenter i 1985, og under hans ledelse ble senteret toneangivende for forskning på intensiv marin yngelproduksjon, som er dagens industristandard. Da var han også professor 2 ved NTNU. Mange master og PhD-kandidater er takknemlige for Helges visjoner og omsorg for hver enkelt. Dette var viktige aktiviteter for Helge. Han bidro til opprettelsen av NTNUs forskningssenter og studieprogram i akvakultur, og i 1995 ble han professor ved Botanisk institutt (nå Institutt for biologi) på NTNU. Han gikk av med pensjon i 2011, og fortsatte sin faglige virksomhet som professor emeritus i flere år helt til sykdom gjorde det vanskelig.

Helge Reinertsen har publisert et stort antall vitenskapelige artikler og bøker, og han var en av de første som overførte metodene fra studier i ferskvannsøkosystemer til eutrofieringsstudier i marine økosystemer. Han var en pådriver for tverrfaglig og internasjonalt forsknings- og utdannings-samarbeid, og var sterkt engasjert i å bygge opp nytt universitetsstudieprogram og ny industriaktivitet innen akvakultur i samarbeid med University of Fisheries i Nha Trang i Vietnam. Han satte varige spor blant en hel generasjon vietnamesere som ble utdannet i akvakultur. For dette arbeidet ble han hedret av både Utdannings- og Fiskeri-departementet i Vietnam.

Våre tanker går til hans nærmeste familie, og vi takker for at vi fikk kjenne og samarbeide med Helge i løpet av flere tiår. Det er en pionér i norsk akvakultur-forskning og -utdanning som er gått bort.

Elin Kjørsvik, Kjell Inge Reitan, Olav Vadstein, Yngvar Olsen, Tora Bardal, Arne Kjøsnes, Gunvor Øie, Jorunn Skjermo, Magne Foosnæs