Monica Rolfsen ny nestleder for Samfundets finansstyre

Monica Rolfsen ble valgt inn i Finansstyret under generalforsamlingen i Samfundet torsdag kveld. Dekanen ved Fakultet for økonomi går inn i vervet som ny nestleder.

Nyvalgt nestleder for Finansstyret Monica Rolfsen i Samfundet ved en tidligere anledning.
Nyvalgt nestleder for Finansstyret Monica Rolfsen i Samfundet ved en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert

Finansstyret (FS) er en av tre styrende organer på Studentersamfundet, sammen med Styret og Rådet. FS har ansvaret for forvaltningen av Studentersamfundets eiendommer, kapital og driftsmidler med et råd som kontrollerende instans. I tillegg har de fullmakt til å handle på vegne av Studentersamfundet i alle saker som berører den økonomiske driften av Studentersamfundet og Samfundsbygningen. I FS vil blant annet viktige avgjørelser om oppføring av utbygging av Samfundsbygningen bli tatt.

Leder for finansstyret Dag Herrem er valgt for perioden 2021-2023.

Samtlige som ble innstilt til sine verv ble valgt inn. De øvrige innstilte var: Øyvind Hauge, som medlem for 2 år (Gjenvalg), Magnus Askeland, som medlem for 2 år (Gjenvalg), Live Wermundsen Mork, supplering som medlem for 1 år (Nytt medlem).

På Huset fra hun var 19

Den nyvalgte nestlederen sier til UA at motivasjonen hennes til å stille til vervet er et sterk ønske om å bidra til Studentersamfundets videre framtid med nybygg samt organisasjonsutvikling knyttet til det.

- Jeg tilbrakte størstedelen av ungdomstida mi på «Huset», fra jeg ble student som nittenåring i 1985 og de neste bortimot 10 årene, sier Rolfsen.

I tillegg til å delta på vanlige aktiviteter som Klubbaften, lørdagsmøter, samt ifølge henne selv «svært mye utagerende dansing i Bodegaen», var hun med på å starte en helt ny gjeng: PR-gjengen (nå Markedsføringsgjengen) i 1987, var aktiv i Studentradioen (nå Radio Revolt) fra 1989 til omkring 1994, og hadde to år som aktiv i Rådet på 2000-tallet.

Fengselstomta gjennom flere tiår

- I hele denne perioden var nybygg på Fengselstomta på agendaen i ulike faser, men hver gang stoppet det opp. Å få være med på å realisere en nybygg som endelig skal bygges, og som nesten representerer en dobling av arealet var det umulig å si nei til, sier hun.

Trondheim er en unik studentby, og Studentersamfundet har en helt sentral plass i det som gjør byen unik.

- Studentfrivilligheten har vært skadelidende under pandemien. Skal vi fortsette å være Norges beste studentby må Samfundet rustes for fremtiden, og det skjer nå! Den utviklingen vil jeg være med og forme for kommende studentgenerasjoner, sier Monica Rolfsen.