Over 500 innspill på hva Ocean Space Centre bør hete på norsk

Flere av de foreslåtte navnene er en oversettelse av dagens navn.

Ocean Space Centre sett fra Kong Øysteins veg.
Publisert Sist oppdatert

Det skortet ikke på fantasifulle navn da NTNU inviterte til en navnekonkurranse for å finne et norsk navn på det nye senteret som har byggestart til høsten.

I alt 525 innspill er kommet inn og 180 personer tok seg bryet med å pønske ut navn. Noen er åpenbare. Noen er humoristiske og fleipete. Og noen sparker til den debatten som har vært om det er riktig å legge gigantsenteret midt i et boligområde.

Det er mange variasjoner over ett tema:

Havromsenteret, Havforskningssenteret, Havteknologisk senter, Det norske havteknologisentret, Havsenteret og Norsk havromsenter.

Begrunnelsen for innspillet om Havsenteret er: «Vi velger det enkle i hverdagssamtalene våre»

Flere har også foreslått at navnet bør være Marinteknisk senter.

Mytologi, fleip og spark til et omstridt senter

Havguder er nevnt flere ganger. Ett navneforslag er Neptuns hage, nettopp fordi Neptun er havets gud. Likedan er Ægir foreslått fordi navnet er myntet på jotunen som ifølge norrøn mytologi styrer over havet. Andre forslag er Njord, Njords hall, Ormen Lange Havsenter og Njords havteknologiske senter.

Noen av dem som har sendt inn forslag gir uttrykk for at Ocean Space Centre også bør være det norske navnet. «Navn oversettes ikke. Det er et senter som heter Ocean Space Centre», heter det i begrunnelsen.

I den mer fleipete kategorien nevner vi: Boaty McBoatHouse og OceanMcSpaceFace Center. Argumentasjonen for sistnevnte er: «Det hadde vært veldig morro.»

Av de mer ondsinnede forslagene nevner vi: Norsk museum for forhistorisk havforskning med begrunnelse: «Spør proffesorene som skyter ned prosjektet». Bassengmonsteret og Den grå misære (begrunnelse: Jeg tror det blir en grå, svær, lang og stygg betongklump, dette.) Og Naboenes store sorg.

- Navnene må fungere i praksis

- Det er godt å se at så mange har engasjert seg og gitt innspill til navneprosessen. Her er det mange som har tenkt helhetlig, brukt tid og begrunnet innspillene sine godt, sier dekan Olav Bolland i ei pressemelding fra NTNU. Han leder NTNUs og Sintefs styringsgruppe for prosjektet.

I løpet av våren skal navneutvalget foreslå gode navn på senteret. Før forslagene legges fram skal også Språkrådet si sin mening om dem. Bolland er glad for at Språkrådet er involvert.

– For oss er det viktig at navnene vi kommer frem til er identifiserende, fungerer i praksis og står seg over tid. En åpen, konstruktiv og involverende navneprosess er viktig for at vi skal lykkes med det.

I midten av juni skal ei kortliste med navn være klar. Navneforslagene blir behandlet av rektoratet i løpet av august.