Ber om innspill på hva Ocean Space Centre skal hete på norsk

Språkrådet har kritisert at det ikke er et norsk navn på kunnskapssenteret for havteknologi. Nå vil NTNU ha navneforslag.

Olav Bolland håper en navnekonkurranse vil bidra til å finne et godt norsk navn på Ocean Space Centre.
Publisert Sist oppdatert

– Ocean Space Centre er viktig for byen, studentene ved NTNU og det verdensledende forskningsmiljøet til NTNU og SINTEF. Gode norske navn på senteret, byggene vi skal bygge og uteområdene er viktig for identiteten vår, sier NTNU-dekan Olav Bolland, som leder prosjektets styringsgruppe i ei pressemelding fra NTNU.

Nå håper han at det kommer inn mange innspill, enten fra lokalmiljøet eller fagmiljøet.

Språkrådet skrev i fjor et brev til NTNU og påpekte at det ikke er lov til å kun ha et engelsk engelsk navn på det nært forestående byggeprosjektet på Tyholt. De ba derfor NTNU om å finne og ta i bruk et norsk navn på senteret. Prinsippet om at navn på offentlige virksomheter skal være norsk, ble også tatt inn i lov om språk som ble gjeldende fra 1. januar 2022.

Prorektor for forskning og formidling Tor Grande bekreftet at de hadde fått en henvendelse fra Språkrådet og skrev til UA i august i fjor:

«Vi er i en prosess med å finne et norsk navn og vil primært benytte det når finansiering av senteret er vedtatt av Stortinget. Ocean Space Centre er en arbeidstittel som har vært brukt i prosjektet frem til nå.»

Premierer de beste forslagene

Saksgangen nå blir at et navneutvalg satt ned av Sintef og NTNU skal foreslå et norsk navn på det nye senteret. Det skal komme med et forslag til NTNUs rektor som formelt bestemmer navnet.

Før det kommer så langt, vil navneutvalget ha dine innspill. Det er mulig å komme med innspill fram til 21. april 2022. Navneutvalget står fritt til å velge mellom innspillene, eller jobbe fram egne forslag.

Det nye navnet skal bidra til positive assosiasjoner for studentene, de ansatte og de som besøker senteret. Videre skal det bidra til å bygge identitet og gjøre det enkelt å finne fram på Tyholt.

Disse kriteriene gjelder:

- Navnet skal være på norsk.

- Navnet skal være kort og enkelt. Det skal være enkelt å forstå og lett å uttale.

- Navnet skal være forankret til aktiviteten, historien eller kunnskapstradisjonen til senteret.

De beste forslagene på navn som kommer inn, blir premiert med gavekort.