rektorvalg

Mot rekordrask prosess når ny rektor skal ansettes

Til debatt: Hvor viktig det er at rektor er professor - og om eksternt rekrutteringsbyrå skal benyttes. Styret får saken på sitt bord om halvannen uke.

Hvilken person inntar scenen iført rektorkappe når kommende høsts nye studenter skal ønskes velkommen? Prosessen utformes nå, og det går fort i svingene.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ettermiddag fikk Sentralt samarbeidsutvalg (Sesam) forelagt et utkast til utlysningsteksten for ny rektor. Sesam er forumet hvor fagforeningene drøfter saker som skal legges fram for NTNU-styret. 

Thomas Ferstad, nestleder i NTL ved NTNU, forteller at det var enighet om at utlysningsteksten var grei.  

NTNU styremøte 14.03.2018 Thomas Ferstad

- Det fagforeningene var enige om var at kompetansekravet må stå klart og tydelig, sier Ferstad.

Under kvalifikasjoner står det nå i forslaget at det kreves «solid vitenskapelig kompetanse innenfor ett av NTNUs fagområder, fortrinnsvis på professornivå». 

- Vi mener at det kan være store fordeler med en leder med professorkompetanse. Det har med legitimiteten til vår øverste leder å gjøre, og at vedkommende har forståelse for hvordan akademia fungerer, sier Ferstad. 

Styreleder vil bruke rekrutteringsbyrå

I utkastet står det også at styreleder anbefaler bruk av bistand fra eksternt rekrutteringsbyrå, blant annet for å bistå i søk etter kvalifiserte kandidater. 

- Vi var tydelige på at vi ikke ønsker rekrutteringsbyrå i prosessen. Vi opplever at de i liten grad tilfører ansettelsesprosessen noe vi ikke kan gjøre selv, og mener vi må ta regjeringens tilbakemeldinger om å redusere konsulentbruk på alvor. NTNU har rekrutteringskompetanse internt, og det mest fornuftige er å bruke den, sier Ferstad.  

Innspillene gitt i Sesam kan føre til endringer i utlysningsteksten som legges fram for styret 22. januar. 

Tentativ tidsplan for ansettelse av rektor ble også lagt fram på Sesam, hvor det ikke er tatt høyde for en utsettelse for å ta diskusjonen om overgang til valgt rektor.

- Det som kommer nå er kun et forslag, så er det styret som må bestemme om de skal slutte seg til det eller ta andre vedtak. Der står styret fritt, sier Ferstad. 

NTL NTNU ba styret ved NTNU vurdere overgang til valgt rektor allerede i desember.

Slik er tentativ tidsplan for ansettelse av ny rektor

Uke Dato Måned
JanSøknad om avvikende åremålsperiode til Kunnskapsdepartementet, slik at ny rektor kan ansettes nå og ut neste åremålsperiode (fram til 2029).
Uke 209.01JanEkstraordinært møte i Sentralt samarbeidsutvalg (SESAM) hvor utlysningen diskuteres. Tjenestemannsorganisasjonene oppfordres til å velge ut sine representanter
Uke 315.01JanFrist innsending styresak
Uke 422.01JanStyremøte: Utlysningstekst godkjennes, innstillingsutvalgets sammensetning godkjennes og styret oppnevner styrerepresentant til innstillingsutvalget
Uke 423.01JanStillingen lyses ut
Uke 820.02FebSøknadsfrist
Uke 9-1626.02 – 19.04Feb/aprilUtvelgelsesmøte, første- og annengangsintervjuer, personlighetstesting og referansesjekk
Uke 1722.04-26.04AprilInnstilling/styresak ferdig
Uke 1915.05MaiStyremøte hvor rektor ansettes
01.08Oppstartsdato for ny rektor (hvis vedkommende har oppsigelsestid)

Har ikke hatt tid til å forberede sak om valgt rektor

På SESAM ble det også gitt en muntlig orientering om status på styresaken om valgt eller ansatt rektor. Det var Aksel Tjora som formelt ba NTNU-styret ta opp denne saken på et så snarlig styremøte som mulig, og det er nå bestemt at det vil bli 22. januar. 

- Henvendelsen fra Tjora ble framstilt for ikke så lenge siden, så administrasjonen hadde ikke hatt tid til å forberede en skriftlig styresak om valgt eller ansatt rektor før møtet i Sesam, forteller Ferstad. 

De fikk derfor kun muntlig orientering på Sesam. Ferstad forteller at administrasjonen i første omgang vil lage en sak som sier noe om forskjellene mellom valgt og ansatt rektor, samt fordeler og ulemper. 

- Da får man en objektiv beskrivelse, så må styret vurdere om man skal utsette utlysningen av rektor og kjøre en intern debatt og diskusjon. Det jobbes også med en plan for hva som må gjøres i organisasjonen skulle styret gå for valgt rektor 22. januar, men jeg tror ikke man lander på den konklusjonen så fort.  

Han forteller at NTL er tydelige på at de nå ønsker en debatt i organisasjonen om valgt eller ansatt rektor. 

- Vi opplever at det nå er en anledning for å ta diskusjonen, og at styret bør høre på signalene fra organsiasjonen om at det er et ønske om det, sier Ferstad. 

Ikke noe dårligere tid nå enn andre tidspunkt

Han tror at mange ved NTNU ikke nødvendigvis er klar over forskjellen mellom valgt og ansatt rektor. 

- Man kan få synliggjort det på en ordentlig måte, det tror jeg man har tida til, sier han. 

Ferstad sier at det er mulig å først ansette en rektor kun for det resterende åremålet til Anne Borg, fram til 31.07.2025. 

- Da har man muligheten til å ta debatten før ny åremålsperiode starter i 2025. Ikke bare for rektor, men også om dekaner og instituttledere skal velges. Jeg tror ikke det er noe dårligere tid nå enn ved andre tidspunkt, og der det finnes vilje finnes det vei.  

- Kan ikke svare før styret har diskutert saken

Det er direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad som er saksansvarlig for utlysningen av stilling som ny rektor. Universitetsavisa har stilt ham og styreleder Remi Eriksen følgende spørsmål: 

  • I hvor stor grad vil man lete etter eksterne søkere til stillingen som rektor? 
  • Hvor viktig vil det være at en søker har professorkompetanse? 
  • Hvor åpen vil man være for å la søkere være unntatt offentligheten?
  • Haugstad svarer at det er styret som må svare på spørsmålene, noe de neppe kan gjøre før de har diskutert saken. 

    Remi Eriksen svarer onsdag ettermiddag at han ikke ønsker å kommentere saken før styret har fått det endelige forslaget til utlysning fra administrasjonen, og styret har diskutert denne. 

    Saken er oppdatert torsdag formiddag med svar fra styreleder Remi Eriksen. 

Følg UA på Facebook og Instagram.