Veien videre mot ny rektor: Foreslår at denne stillingen står tom

Rektoratet ønsker ikke å konstituere noen for å erstatte Tor Grande som prorektor.

Tor Grande har vært prorektor for forskning og formidling under Anne Borg. Nå som han har blitt konstituert rektor ønsker han å klare seg uten noen i stillingen.
Publisert Sist oppdatert

Ifølge en melding på NTNUs internkanal blir én prorektor-stilling stående tom foreløpig.

Tor Grande har vært prorektor for forskning og formidling ved NTNU siden 2021. Når han nå er konstituert rektor, står rollen som prorektor ubesatt.

Rektoratet anbefaler at det ikke konstitueres en prorektor for forskning og formidling for en midlertidig periode. Rektor vil orientere styret om hvordan arbeidsdelingen i rektoratet er tenkt løst i den perioden det bare er to prorektorer. Neste styremøte er 22. januar.

Ifølge styringsreglementet skal NTNU ha tre prorektorer. Rektor trenger derfor godkjenning fra styret hvis det ikke skal konstitueres en prorektor for forskning og formidling. 

NTNU-styret har bedt rektor om å forberede en sak om rekruttering av fast rektor til ny åremålsstilling. 

Denne saken skal være klar til styremøtet i januar. Saken skal inneholde forslag til utlysningstekst, og vurderinger om hvordan ansettelsesprosessen kan framskyndes. Det er styret selv som ansetter rektor.

Det har blitt fremmet spørsmål om valgt eller ansatt rektor, og dette vil bli drøftet av styret i møtet 22. januar.

Følg UA på Facebook og Instagram.