akademias uavhengighet

Mener NTNU nå må vurdere valgt rektor framfor ansatt

- Med en rektor valgt av ansatte vil vi styrke universitetets uavhengighet og den akademiske friheten, mener Ronny Kjelsberg og Sturla Søpstad i NTL. Forskerforbundet mener også det er på tide at NTNU tar diskusjonen.

Ronny Kjelsberg og Sturla Søpstad ved NTL mener NTNU må benytte muligheten etter rektors avgang til å ta en diskusjon om valgt eller ansatt rektor.
Publisert Sist oppdatert

NTL NTNU ber styret ved NTNU vurdere overgang til valgt rektor fra neste periode.

Etter Anne Borgs avgang ble Tor Grande konstituert som rektor. Styret vedtok å sette i gang prosessen for rekruttering av ny rektor, og at saken skal diskuteres allerede ved styremøtet 22. januar 2024. 

Men Sturla Søpstad, leder for NTL ved NTNU, mener styret må benytte anledningen til å se på styringform.  

- Hvis vi skal få diskutert styresettet på NTNU må det skje nå. Vi må ta en tenkepause, og finne ut hva NTNU ønsker, sier Søpstad.

Sterk lojalitet med valgt rektor

Ronny Kjelsberg utdyper hvorfor:

- De siste hendelsene med rektor Anne Borgs avgang har gjort saken ekstra aktuell. Med en valgt rektor vil vedkommende ha en sterk lojalitet nedover til de ansatte og studentene som har valgt vedkommende, sier Kjelsberg.

- Men Anne Borg kunne vel også ha blitt valgt av ansatte og studenter?

- Ja, det kunne hun absolutt. Vi mener likevel at det blir mindre grunnlag for spekulasjoner rundt lojalitet i ymse retninger, slik man har sett i koblingene mellom NTNU og NHO og Norsk Industri, med valgt rektor, sier Kjelsberg.

Kjelsberg mener at den akademiske friheten kan stå sterkere med valgt rektor.

- Den akademiske friheten bør egentlig gå som en rød tråd opp gjennom hele organisasjonen. Når man ansetter en leder, blir den røde tråden klippet av på toppen. En ansatt leder vil ha mindre forankring i organisasjonen, mener Kjelsberg.

Søpstad viser til siste Fafo-undersøkelse, som viser at ansatte opplever større avstand opp mot toppledelsen enn før. 

Forskerforbundet: NTNU bør ta diskusjonen

Forskerforbundet ved NTNU er enige med NTL om at det er på tide å ta denne diskusjonen nå.

Patric Wallin
Patric Wallin håper NTNU vil sørge for at ansatte blir hørt

- Vi mener at vi bør ha en diskusjon om valgt eller ansatt rektor. Vi har nå et mulighetsvindu til å ha den diskusjonen og den bør vi benytte. Vi håper at arbeidsgiveren, fagbevegelsen og NTNUs styre sammen kan legge opp til en godt prosess som også sikrer at ansatte blir hørt i dette viktige spørsmålet, sier styreleder for Forskerforbundet ved NTNU, Patric Wallin.

Vil ha engasjement

Det vil være styret som bestemmer om man skal endre ledelsesform ved NTNU.

- Men vi håper at mange engasjerer seg i denne saken. Kanskje kunne vi hatt en meningsmåling ved NTNU om hva man ønsker, sier Kjelsberg.

Han tror mange ikke tenker at valgt rektor kan være en mulighet, siden NTNU har hatt ansatt rektor siden 2005.

- Det har vært en annen kultur ved NTNU enn ved universiteter som Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. NTNU har vært næringsvennlige, og kanskje tenkt litt mer som en bedrift. Kanskje er det også en av årsakene til at saken med Anne Borg endte som den gjorde, sier Kjelsberg.

I vår tid går de statlige bevilgninger til universitetene ned, og universitetene kan bli mer avhengige av prosjektstøtte fra næringslivet.

- Å stå i et økonomisk avhengighetsforhold til noen er å være i en maktrelasjon. Dermed er det ekstra viktig at universitetet holder på sine egne idealer og den akademiske friheten, og viser at vi er noe annet enn næringslivet, sier Kjelsberg.

Universitetsdirektør?

- Med valgt rektor vil vi få en universitetsdirektør. Hva vil det ha å si for NTNU?

- I praksis har vi egentlig en universitetsdirektør i dag. Bjørn Haugstad har mye mer makt i denne stillingen enn tidligere organisasjonsdirektører ved NTNU har hatt, sier Kjelsberg.

NTL er for valgte ledere på alle nivå.

- Men man kan ha ulike løsninger lenger nede i organisasjonen. Med valgte ledere vil man også slippe disse retrettstillingene, for da vil de ha en jobb å gå tilbake til etter endt periode.

Med valgte ledere er det de ansatte og studentene som bestemmer.

- Vi må stole på kompetansen til de som deltar i valget. Vi må stole på den kollektive fornuften ved NTNU. Og den kan være like god som et ansettelsesutvalg, sier Kjelsberg.

- Et argument for ansatt rektor er at det er mer profesjonelt, og at man får mulighet til å plukke ut den beste kandidaten av både eksterne og interne søkere. Er ikke det viktig? 

- Ansatte ledere er ikke noen garanti for god ledelse og profesjonalitet, det har vi sett tydelig over mange år, og ikke bare i denne saken. Så det argumentet synes jeg ikke er så godt, egentlig, sier Kjelsberg.

Feilslått argumentasjon

Helge Holden synes argumentasjonen til NTL er feilslått.

- Dersom vi hadde hatt valgt rektor, ville Anne Borg trolig uansett ha blitt valgt. Hun ville agert helt likt enten hun var valgt eller ikke, hun har tenkt på NTNUs beste i jobben hun har gjort, sier Holden.

Helge Holden er uenig i at valgt rektor ville vært bedre for NTNU.

Han mener også det ville vært en mye mer trøblete sak å avsette rektor i den situasjonen som oppsto, dersom rektor hadde vært valgt.

- Styret kan ikke si opp en valgt rektor. Det ville blitt en kaotisk situasjon, og det er mye mer ryddig med ansettelse av rektor, sier Holden.

Generelt mener Holden at når man skal lede en så stor bedrift som NTNU er det svært viktig å ha ansatt rektor, slik at man er sikret en rektor med ledererfaring.

- Det er 9.000 ansatte ved NTNU. Det er ikke bra dersom vi får en rektor som gjør det bra i en valgkamp men har lite ledererfaring. Ved en ansettelse kan ansettelsesutvalget se på tidligere erfaring og sile ut dem man forstår ikke passer til jobben, sier Holden.

Sterkere demokrati med valgt rektor

Styremedlem Aksel Tjora er på sin side enig med NTL.

Aksel Tjora ser fram til at styret kan diskutere saken om valgt rektor.

- Det er åpenbart at en valgt rektor bidrar til et sterkere internt demokrati, ikke minst ved valgkamp og valg i seg selv. En slik modell kan også begrense industritenkning og ovenfra linjeledelse ved et universitet, sier Tjora. 

Han foreslo valgt rektor da Bovim gikk av.

- Jeg var da litt klønete i saken. Jeg ser fram til at styret kan diskutere dette, men vet også at dette kan oppfattes som en radikal endring. Ved valgt rektor vil man også ha en universitetsdirektør. I praksis har NTNU dette allerede, sier Tjora.

- Ikke tiden for det

Dekan Monica Rolfsen har tidligere uttalt at hun er i tvil om hvilken ordning hun mener vil fungere best. 

Gode argumenter, men det har store konsekvenser å gå over til valgt rektor, sier dekan Monica Rolfsen.

- NTL har gode argumenter for valgt rektor, og jeg har stor forståelse for at de tar det opp. Ytringsfriheten står veldig på dagsordenen. Samtidig så har det endel andre konsekvenser å gå over fra ansatt til valgt rektor, sier Rolfsen.

Hun mener ytringsfrihet og akademisk frihet er fullt mulig også med ansatt ledelse.

- Det handler mer om kultur og lederopplæring. Vi ledere bør ha mer trening i dilemmaer i lederopplæringen, sier hun.

Dersom man skal gå over til valgt rektor, må også strukturen i administrativ linje omorganiseres, sier Rolfsen.

- Det vil ta tid, og jeg er usikker på om det er riktig å gjøre det nå. Vi må da ha en todelt ledelse, og det er noen sider ved det som kan være negative, sier Rolfsen.

Følg UA på Facebook og Instagram.