Avskjedssaken

Flytter Eikrem-saken til slutten av styremøtet

Torsdag møtes styret på ny for å diskutere avskjedssaken mot Øyvind Eikrem.

Eikrem på vei ut etter å ha forklart seg. Han sier det virket som mange representanter hadde satt seg godt inn i saken på forhånd.
Eikrem på vei ut etter å ha forklart seg. Han sier det virket som mange representanter hadde satt seg godt inn i saken på forhånd.
Publisert Sist oppdatert

Torsdag klokken 1305 skulle NTNU-styret etter planen fortsette behandlingen av avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem, men etter litt om og men ble punktet skjøvet til slutten av torsdagens styremøte.

Styret ved NTNU hadde satt av tre timer til saken onsdag. Behandlingen startet klokka 14. Klokka 19.50 gikk det ut melding om at styret behøver mer tid, og at diskusjonen over bordet fortsetter fra klokka 08.

Pressemeldingen øyder som følger: «Til orientering så ble NTNUs styre i kveld ikke ferdig med behandlingen av klagesaken fra førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Saken fortsetter i morgen. Styret har da berammet et møte med denne og andre saker fra kl. 08:00 til 16:30. Vi regner med å kunne sende ut en pressemelding når en avgjørelse er fattet.»

På spørsmål fra UA onsdag kveld om Eikrem har noen kommentarer til denen utviklingen i styrebehandlingen, svarer han slik:

- Jeg har én: Ingen kommentarer.

20 minutter ble en time

Onsdag ettermiddag: Nå behandler styret ved NTNU, Øyvind Eikrems klage på NTNUs beslutning om å avskjedige han. Møtet er forespeilet å vare til 17.00 og i løpet av møtet skal styret fatte en beslutning.

Eikrem og hans advokat skulle i utgangspunktet få 20 minutter til å forklare seg foran styret, i tillegg til en kortere periode for spørsmål. Det tok over en time før Eikrem var på vei ut av møtet, nærmere 15.50. - Det var mye spørsmål som dreide seg om ting som var dårlig redegjort for i dokumentene, styret viste stor interesse for å finne ut hvordan ting hang sammen, sa Eikrem på tur ut døra.

- Hva slags ting konkret?

- Hvordan arbeidsmiljøet er, hva bakgrunnen for saken er, hvordan ledelsen har håndert ting. De spurte også om en del holdepunkter og hva som finnes av rapporter og dokumentasjon og det redegjorde vi for.

Fakta

Eikrem-saken

  • Den 20. februar 2020 skrev Filter nyheter at Øyvind Eikrem sto bak blant annet Facebook-profilene Einar Tambarskjelve og Einar Tamburi.
  • De viste til skjermdumper med sitater de mente var av rasistisk karakter.
  • Eikrem nekter for at han har skrevet disse sitatene.
  • Seinere slo Pressens faglige utvalg fast at de brøt god presseskikk ved å ha en konstaterende form og ikke hadde dokumentert godt nok at Eikrem stod bak kontoen.
  • To kolleger av Eikrem, Anne Aasback og Malin Fævelen fortalte deretter til Nidaros at de så at Eikrem var innlogget på den omstridte Facebook-kontoen.
  • NTNU hyret inn to advokatfirmaer for å foreta innsyn i Eikrems e-post og annet elektronisk materiale for å se om han hadde brutt NTNUs IKT-reglement.
  • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gjennomførte en faktaundersøkelse (granskning) av sakens fakta.
  • I juni i år besluttet NTNU å gå til avskjedigelse av ham. Eikrems advokat klagde beslutningen inn for fakultetets ansettelsesråd, som opprettholdt vedtaket.
  • Onsdag får NTNU-styret klagesaken på sitt bord. Dersom avskjedigelsen opprettholdes vil Eikrem ta saken til retten.

Skal ikke sitte og vente på beslutningen

Eikrem opplevde at grunnen til at de brukte så lang tid var at styret satt med mange spørsmål og sier at omtrent alle stilte spørsmål.

- Jeg synes det var fornuftige og gode spørsmål og håper svarene hjelper dem med å fatte en god beslutning. De stilte relevante spørsmål som går på sakens faktum og hvordan jeg har opptrådt som kollega.

Eikrem sier de henviste til sakens dokumentasjon rundt anklager om at han har vært en dårlig kollega og beskrev arbeidsmiljøet ved instituttet som «spesielt».

- Så er det mange spørsmål som ikke er stilt og kanskje skulle det vært stilt flere spørsmål for å oppklare saken, sier han.

Eikrem sa at han ikke kommer til å sitte på Hovedbygget og vente på styrets beslutning og at han drar hjem til sin familie i etterkant av forklaringen.

Det ble først meldt at han ville komme til møtet rundt 14.00, så ble det sagt at Eikrem vil snakke foran styret 14.40. 14.46 var han på vei inn.

Eikrem håper hans forklaring vil hjelpe styret med å ta en god beslutning.
Eikrem håper hans forklaring vil hjelpe styret med å ta en god beslutning.

- Vi fikk sagt det vi ville si, sier advokaten

Hans advokat, Christoffer Hjelde sier at han opplevde møtet som godt.

- Spørsmålene var gode og vi fikk si det vi ville si. Vi hadde forberedt oss på 20 minutter og fikk sagt mer enn det, sa Hjelde.

- Hva var hovedbudskapet ditt til NTNU-styret?

- At vi er uenig med saksfremstillingen og mener at vilkår for avskjedigelse ikke foreligger. Det er fire punkter i statsansatteloven som åpner for avskjedigelse, hvor NTNU her mener det er to som foreligger. Dette gjelder da punkt b og d, der er vi uenig med NTNU, sa Hjelde som ikke ønsket å kommentere ytterligere

Styremøtet begynte 14.00, etter styret ankom hovedbygget på Gløshaugen.

Eikrem sammen med hans advokat, Christoffer Hjelde på vei inn i styremøtet.
Eikrem sammen med hans advokat, Christoffer Hjelde på vei inn i styremøtet.

Etter planen skal møtet vare til 17.00 og det er ventet at styret vil komme med sin beslutning i løpet av ettermiddagen eller kvelden.

Saken har tidligere vært oppe i ansettelsesutvalget ved fakultetet, som valgte å opprettholde avskjedigelsen. Dette vil være siste instans ved NTNU. Eikrem har gitt beskjed om at han vil klage inn saken for retten om avskjedigelsen opprettholdes av styret også. Les mer her.

- Grov krenkelse av tjenesteplikter

I notatet som styrets medlemmer fikk fra Rektor, argumenteres det for at to punkter i statsansattloven paragraf 26 - boksav b og d - er oppfylt som grunnlag for avskjed. Rektor mener at vilkårene bokstav b er oppfylt, da Eikrem «grovt har krenket sine tjenesteplikter».

Videre representerer Eikrems befatning med Facebook-profilen «utilbørlig adferd» som «bryter ned den aktelsen og tilliten som er nødvendig for stillingen» som Eikrem har ved NTNU, skriver Rektor, og viser til statsansatteloven § 26 bokstav d.

Når det gjelder brudd på bokstav b listes det i notatet opp fire punkter:

* Eikrems opptreden overfor studenter: «NTNU har mottatt bekymringsmeldinger fra studenter, der det blant annet kommer frem at de opplever ubehag når de skal kontakte Eikrem for faglig hjelp, og at de frykter å bli møtt med fordommer basert på hudfarge.»

* Eikrems opptreden overfor kolleger: «Eikrem har opptrådt konfronterende og aggressivt mot flere kolleger, omtalt både ledere og øvrige kolleger på en lite respektfull måte, gitt klart uttrykk for manglende tillit til arbeidsgiver og personer som opptrer på arbeidsgivers vegne, og har i tillegg ignorert klare pålegg fra arbeidsgiver.»

* Eikrems varsler og klager mot dekanen og instituttledelsen, som «bidrar til å belyse hans manglende tillit, kritiske holdning til ledelsen og generelt konfliktskapende væremåte.»

* Eikrems manglende medvirkning til arbeidsgivers håndtering av saken.

Samleside for UAs nyere artikler om Eikrem vs. NTNU

Styret er samlet på styrerommet på Hovedbygget rett før møtet begynner.
Styret er samlet på styrerommet på Hovedbygget rett før møtet begynner.