Den danske rektorsøkeren har trukket seg

Felles klagenemd fant at det var feil av NTNU å gi søkeren unntak fra offentlighet.

Det er nå klart at det ikke blir den ukjente danske søkeren som får ikle seg NTNUs rektorkappe.
Publisert Sist oppdatert

Søkeren unntatt offentlighet til rektor ved NTNU har trukket seg. Det kommer fram i et vedtak fra Felles klagenemd, som gir medhold til Universitetsavisas og Khronos klage på NTNUs beslutning om å unnta søkeren fra offentlighet.

Søkeren, ble tidligere avslørt av Universitetsavisa å være ansatt ved et dansk universitet.  Søkeren begrunnet sitt ønske med at offentliggjøring vil medføre usikkerhet for ansatte ved fakultetet, og at det i ytterste konsekvens kan føre til at hen mister jobben.

Valgte å trekke seg før klagesaken ble avgjort

NTNU ga i to omganger avslag på Universitetsavisas klager om å unnta navnet fra offentlighet. Den første klagen ble sendt allerede 8. mars, da søkerlisten ble offentliggjort. 

Ifølge vedtaket fra klagenemda valgte den hemmelige søkeren å trekke søknaden etter første offentliggjøring av søkerlista, men før denne klagesaken ble avgjort. 

«Klagen på avgjørelsen til NTNU tas delvis til følge. Nemnda ber NTNU ta kontakt med søkeren og få bekreftet om han ønsker å trekke søknaden med virkning for den offentlige søkerlisten», skriver nemda.

Dette gjelder da den opprinnelige søkerlista, ettersom ettersom nemda har kommet til at det ikke var rett å unnlate navnet fra offentlighet. De har likevel funnet at personen kan reservere seg fra å ha navnet offentliggjort i etterkant. 

Dermed er det tvilsomt at navnet blir offentliggjort nå i etterkant, ettersom søkeren allerede har meldt seg ut av ansettelsesprosessen.

NTNU har ikke konkretisert grunnene til unntak fra offentlighet

Felles klagenemd gjør det nå tydelig at NTNU ikke hadde godt nok grunnlag til å holde navnet skjult.

«Slik nemnda ser det, har ikke NTNU i tilstrekkelig grad konkretisert de særlige grunnene eller hvilke skader eller ulemper som kan begrunne unntak fra den offentlige søkerlisten for søkeren,» skriver Felles klagenemnd.

NTNU har i sine avslag slått fast at Danmark er en annen kultur og at det er reell mulighet for at søkeren kan miste jobben. Nemda opplever ikke at det er tilstrekkelig grunner oppgitt av søkeren.

«Nemnda finner derfor at formålet med offentleglova, hensynet til tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten, herunder hensynet til det offentliges interesse for ansettelsesprosessen i tilknytning til utlysningen av den aktuelle stillingen ved NTNU, må veie tyngre enn hensynet til søkerens personvern, hensynet til virksomheten og rekrutteringshensyn.»

Særlig offentlig interesse ved Norges største universitet

Felles klagenemnd skriver i sin begrunnelse at det må særlige grunner til for at anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste skal bli tatt til følge. Kontrollhensyn spesielt vil tale for å gi allmennheten innsyn i saker som gjelder lederstillinger, som stillingen som rektor ved NTNU. 

De viser også til at det er særlig offentlig interesse for stillinga som rektor ved Norges største universitet. 

Universitetsavisa skrev tidligere at fire rektorkandidater er med til neste runde.NTNU-dekanene Monica Rolfsen og Øyvind Gregersen bekrefter at de er med videre. Konstituert rektor Tor Grande nekter å svare. UA erfarer at også han er med til andre intervjurunde, som utføres i neste uke.

De tre interne søkerne r med videre: Øyvind Weiby Gregersen, Tor Grande og Monica Rolfsen. Torsdag 11. april klokka 19.30-21 arrangerer UA andre runde av rektordebatten. Her deltar samtlige tre.

Følg UA på Facebook og Instagram.