UA erfarer: Fire rektorkandidater med til neste runde

NTNU-dekanene Monica Rolfsen og Øyvind Gregersen bekrefter at de er med videre. Konstituert rektor Tor Grande nekter å svare.

Fra Universitetsavisas rektordebatt ved Studentersamfundet: Fra venstre: Øyvind Gregersen og Monica Rolfsen bekrefter at de er invitert til neste intervjurunde. Tor Grande svarer hverken bekreftende eller avkreftende.
Publisert Sist oppdatert

Forrige uke avholdt styrets innstillingsutvalg en rekke digitale intervju av kandidatene til rektor-stillingen ved NTNU. Universitetsavisa erfarer at fire av kandidatene nå har fått beskjed om at de er med videre til andre intervjurunde. 

Universitetsavisa har vært i kontakt med flere av rektorkanditatene.

Dekan ved Fakultet for økonomi, Monica Rolfsen, og dekan ved Fakultet for naturvitenskap, Øyvind Gregersen, bekrefter begge at de har blitt invitert til en andre runde.

Universitetsavisa har forsøkt gjentatte ganger å få kontakt med NTNUs saksbehandlere for ansettelsen, samt leder for ansettelseskomiteen Remi Eriksen, for å få bekreftet hvor mange og hvem som fortsatt er del av prosessen. NTNUs HR-avdeling har avslått UAs begjæring om innsyn i prosessen.

«Dette avslås med grunnlag i offentleglova §25. Informasjon om hvilke kandidater som innkalles til intervju anes som en del av vurderingen av søkerne og er derfor unntatt offentlighet,» heter det i avslaget.

Rektor ønsker ikke å kommentere

Konstituert rektor Tor Grande ønsker ikke å si noe om hvorvidt han er med til neste runde.

«Jeg ønsker ikke å kommentere på det av hensyn til prosessen,» skriver Grande til Universitetsavisa.

Leder av Institutionen för akvatiska resurser ved Sveriges lantbruksuniversitet, Noel Holmgren, søkte også på rektorstillingen. Han skriver i en epost til Universitetsavisa at han ikke har blitt invitert til nytt intervju.

Universitetsavisa har forespurt en kommentar fra søker og professor Jan Gulliksen ved Kungliga Tekniska Högskolan. Han har ikke så langt besvart våre henvendelser.

Hemmelig kandidat er fra dansk universitet

På søkerlisten som Universitetsavisa omtalte 8. mars, var det også en søker unntatt offentlighet

Universitetsavisa har fått innsyn i begrunnelse for unntaket: Vedkommende er ansatt ved et universitet i Danmark. Hen begrunner sitt ønske med at offentliggjøring vil medføre usikkerhet for ansatte ved fakultetet, og at det i ytterste konsekvens kan føre til at hen mister jobben.

Den hemmelige søkeren skriver at offentlige søkerlister ikke er vanlig i Danmark, og at det finnes flere eksempler på folk hvis søknader har blitt offentliggjort blir sparket i ettertid.

NTNU har avvist Universitetavisas forsøk på å påklage vedtaket om unntak fra offentlighet for denne søkeren. 

Rektor skal etter planen ansettes i mai

Det er et innstillingsutvalg oppnevnt av NTNUs styre som skal vurdere søkerne og gi sin anbefaling til styret. Det er styret ved NTNU som gjør endelig beslutning om ansettelse av ny rektor. 

Det skal etter planen skje i et styremøte 15. mai.

I utvalget sitter: styreleder Remi Eriksen og styrerepresentantene Ingrid Bouwer Utne og Bjørn Skallerud. Eirin Marie Skjøndal Bar (Tekna) og Thomas Ferstad (NTL) sitter fra tjenestemannsorganisasjonene, og studentrepresentanten er Didrik Nohre Lønvik.

 Saken er oppdatert 18. mars klokka 15.40 med NTNUs avslag av UAs forespørsel om innsyn i kandidater.

Følg UA på Facebook og Instagram.