Nytt stort streikeuttak ved NTNU, ett fakultet rammes særlig

Det største uttaket er ved Det humanistiske fakultet. SU-fakultetet utsetter allerede flere eksamener og får enda flere streikende fra mandag.

Unio i streik 2024
Flere Unio-medlemmer skal ut i streik fra kommende mandag.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Her tas de streikende ut på NTNU

  • 105 ansatte ved Det humanistiske fakultet (HF)
  • 38 ansatte ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
  • 20 ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
  • 10 ansatte i Fellesadministrasjonen
  • 6 ansatte ved Fakultet for økonomi (ØK)
  • 2 ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Unio dobler streiken fra kommende mandag. Da tar de ut flere ansatte ved NTNU. 181 nye ansatte ved NTNU streiker fra mandag. Da er det rett over 500 streikende ved universitetet.

Det vil fra mandag være totalt 3300 streikende fra Unio. Akademikerne trapper opp sin streik med nært 400, men tar fortsatt ikke ut noen innen høyere utdanning Med de to streikende hovedsammenslutningene vil det i alt være rundt 5500 streikende i Norge. 

Det er Unio og Akademikerne som melder dette.

- Med dette omfattende uttaket understreker vi hvor alvorlig situasjonen er, sier Ørjan Hjortland,  leder av Unio stats streikekomité og nestleder i Politiets Fellesforbund, i en pressemelding.

-  På universiteter og høyskolene vil det spesielt gå ut over lærer -og sykepleierutdanningene. Vi beklager at dette rammer studentene, men vi mener vi også tar kampen for dem – at de skal få gode lønnsvilkår når de er ferdig utdannet og skal inn i viktige jobber i velferdsstaten, sier Ørjan Hjortland.

NTNU melder på sin internkanal hvordan streiken vil fordele seg på de ulike enhetene ved universitetet.

Det er blant annet nytt at det kommer et større uttak ved Det humanistiske fakultet. Her har det tidligere bare vært tatt ut noen få. 

På de to fakultetene som har flest i streik for øyeblikket, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og Fakultet for medisin og helsevitenskap, trappes streiken opp ytterligere.

Denne uka har allerede over 300 studenter ved disse fakultetene fått avlyst eksamener. 

Følg UA på Facebook og Instagram.