- Forandrer alvorlig maktdynamikken i Studenttinget

Studenttinget vedtok endringer i regelverket. Det skjedde med to protokolltilførsler om uenighet.

Jonas Låstad var kraftig uenig i Studenttingets vedtak.
Publisert Sist oppdatert

Forrige uke omtalte Universitetsavisa at Studenttinget ønsket å gjøre større endringer i sitt eget regelverk. Et av disse endringsforslagene var å innføre en karantenetid for personer som velges av studenttinget, i tilfeller der disse har blitt felt i et mistillitsvedtak.

Dette kom kort tid etter det tidligere i år ble behandlet et mistillitsforslag mot en representant i Velferdstinget.

Det var i midlertid et forslag om å frata stemmerett fra representanter som kommer sent til møte som førte til den sterkeste uenigheten under møtet.

Majoriteten av forslagene som var innstilt på forhånd ble vedtatt, inkludert forslaget om karantenetid, som kun hadde en person mot.

- Jeg synes det er helt unødvendig med karantenetid. Hele poenget med mistillit er å få en person ut av den stillingen de sitter i. Om de senere har lyst til å stille til en ny stilling er det opp til dem. Om vi går gjennom med dette forslaget kan vi sammenlignes med en domstol, Studenttinget burde ikke drive med straffeutmåling, sa representant Guled Yusuf Mohamud.

Han kom med en protokolltilførsel der han registrerte sin uenighet med Studenttingets vedtak.

«Jeg har lyst til å sette en protokolltilførsel om forslag(F6.2.2). Jeg mener at å ha politikk om å diskutere karantenetid er ikke en funksjon av Studenttinget. Jeg mener at denne forslagen kommer til å skape en "Judge, Jury and Prosecutor" mentalitet blant representantene. Selve mistillitsforslaget er nok for å få dem ut av et verv og vi burde ha tilliten til at den daværende studentting kommer til å ta den riktige avgjørelsen med orienteringen de får.»

Risiko om å bli gjenvalgt etter trakasseringssak

Mohamud fikk motstand fra flere representanter. Blant annet Ragnhild Sødal Gjennestad, som sa at hun ville stemme for innstillingen. Hun og flere andre var bekymret for at hyppige utskiftninger i Studenttinget kunne føre til at personer som med god grunn hadde blitt avsatt igjen kunne komme inn i verv. Hun sa at dette ikke er saker som tas lett på.

- Se for deg, som et tenkt eksempel, om vi har noen valgt inn i et utvalg som seksuelt trakasserer andre medlemmer. Så stilles det mistillit mot personen. Neste år sitter det et nytt studentting som ikke kjenner til sakens detaljer og personen blir valgt inn igjen, sa Gjennestad under debatten i Studenttinget.

Et tilleggsforslag om at Studenttinget ved votering kunne oppheve karantenetiden falt.

- Jeg synes dette er et viktig punkt å ha med. Hvis en person innser at de har gjort noe dumt og gjør endringer, burde det være mulighet til å ta det opp med Studenttinget. Det burde være mulig å gjenvinne tillit fra studenttinget, sa forslagsstiller Markus Gaasholt.

Også her argumenterte flere med at det ville være vanskelig for et senere Studentting å stilling til, med opplysninger unntatt offentlighet.

- Det kan være lett å snakke seg ut av en karantenetid i ettertid og si at de har endret seg, uten at dette stemmer, sa Torjus Levisen Johansen.

- Problematisk å frata stemmerett fra en representant

Blant andre endringer vedtok Studenttinget at man ved å komme for sent til en sak ikke har stemmerett. Samtidig kan Studenttinget gi stemmeretten tilbake med en to tredjedels majoritet. I dag har representantene uansett stemmerett, så lenge de er til stede for votering.

Dette ble et omdiskutert punkt da representant Jonas Låstad hadde på forhånd lagt inn et motstridende forslag der man ble antatt å ha stemmerett selv om man kom sent, noe som også er nåværende situasjon, men at man kan votere over å frata stemmeretten om nødvendig.

- Studentrepresentanter er representanter for alle studenter og henter sin legitimitet derfra. Å frata en studentrepresentant stemmeretten er problematisk og dette forslaget gir mye makt til representantene, sa Låstad under møtet.

Nok en protokolltilførsel

Simon Løvdal redegjorde for at de anser det som viktig å forsikre seg om at representanter er godt informert og har fått med seg debatten i forkant av et vedtak.

- Det er positivt at man har en mekanisme for å frata stemmerett der det er nødvendig, om en representant oppleves å være uforsvarlig dårlig informert. Men jeg synes Arbeidsutvalget her går for langt ved å anta at en student ikke har stemmerett fordi den kommer for sent. Det betyr at et lite mindretall kan hindre en representant som kommer sent fra å votere, sa Låstad.

Han la også til en protokolltilførsel for å markere sin uenighet.

«Ifølge kontrollkomiteen sin innstilling har ikke studenttinget mandat til å frata studenttingsrepresentanter stemmeretten i saker. Ved å vedta forslag 3.4.1 har studenttinget i praksis vedtatt å frata stemmeretten til alle studenttingsrepresentanter som ikke er til stede når en sak åpnes. Dersom studenttinget ikke har rett til å frata en studenttingsrepresentant stemmeretten, skal heller ikke studenttinget ha retten til å gi stemmerett.

Forslag 3.4.2 var et forsøk på et kompromiss som plasserte større tillit til studenttingsrepresentantene. Studenttingsrepresentanter og kontrollkomiteen må ta til orde og slå ned på dette forslaget da det i aller største grad bryter med studenttingets mandat og alvorlig forandrer maktdynamikken i Studenttinget».

Denne ble også signert av representantene Guled Yusuf Mohamud og Simen Killi.

- Det kan oppleves veldig ubehagelig å gjennomføre en votering over å frata stemmeretten til en representant. Da tenker vi det er bedre at man stemmer for å gi den tilbake, redegjorde leder i Studenttinget Andreas Knudsen Sund.

Kjipt å kreve arbeidsted i Trondheim

I tillegg var det også festet at Studenttingets arbeidsutvalg, altså de som er ansatt for å forberede saker for Studenttingets representanter, må ha arbeidssted i Trondheim.

- Det er litt kjipt å si at AU må ha arbeidssted i Trondheim. Jeg skjønner hvorfor man burde være i Trondheim, men jeg opplever det, i mangel av et bedre ord som forskjellsbehandling. Det ekskluderer studenter i Gjøvik og Ålesund fra å sitte i Arbeidsutvalget og fortsatt befinne seg i sin egen studieby, sa Torjus Levisen Johansen, som representerer Ålesund i Studenttinget.

Han la til at han fortsatt ville stemme for forslaget. Han fikk støtte i kritikken fra Guled Yusuf Mohamud, som på sin side sa han ville stemme imot forslaget og mente man burde ha kontor i alle NTNUs studiebyer.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.