Må lage liste med mulige kutt for Ocean Space Centre

Innen 1. mai skal NTNU og Sintef gå gjennom fløy for fløy i byggeplanene og foreslå kutt. - Helt udramatisk, sier Olav Bolland.

Ocean Space Centre skal bygges i et naboområde på Tyholt. Byggestart er trolig høsten 2022.
Ocean Space Centre skal bygges i et naboområde på Tyholt. Byggestart er trolig høsten 2022.
Publisert Sist oppdatert

Ifølge Adresseavisen vil også regjeringa ha gjennomgang av Ocean Space Centre. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har bedt Sintef og NTNU om å peke ut mulige kutt og forenklinger for prosjektet.

Skjæran skriver til avisa:

«Jeg er opptatt av at vi skal ha en ansvarlig forvaltning av disse pengene og mekanismer for å sikre det. Derfor har Nærings- og fiskeridepartement bedt Statsbygg, i samråd med NTNU og Sintef, om å identifisere mulige kutt og forenklinger for prosjektene til bruk ved eventuelle overskridelser.»

Leder av styringsgruppa for Ocean Space Centre Olav Bolland sier til Universitetsavisa at denne beskjeden er helt udramatisk.

- At vi må lage slike lister, er som forventet og det skal vi gjøre. Vi ser det slik at regjeringa stiller seg bak våre planer for senteret, og ser ingen endret holdning fra regjering og storting.

Bolland understreker at dette er helt vanlig for utbyggingsprosjekter.

- Man må ha en plan B for hva man gjør hvis det blir overskridelser. Da kan vi ikke bare forvente at Stortinget bevilger mer penger, og derfor må vi ha en plan for hva vi da gjør, sier han til Universitetsavisa.

Også overfor Adresseavisen peker han på at det som nå skjer i prosjektet for campusutvikling er noe helt annet enn for Ocean Space Centre. I Campus-planen er det snakk om kutt i bevilgningene. For Ocean Space er vi kun bedt om å lage en liste med mulige reduksjoner, sier han.

NTNU og Sintef fikk i forrige uke beskjed fra Nærings- og fiskeridepartementet via oppdragsbrevet om bygging av Ocean Space Centre.

Kostnadsramma for senteret er nå på 8,1 milliarder, mens styringsramma er på 6,9 milliarder.

For å få fullfinansiert senteret måtte de ha 7, 9 milliarder kroner. Beløpet ble kuttet med 1 milliard, noe som førte til at to av laboratoriene må flyttes ut av byen.

LES OGSÅ: Sintef vedtok å flytte Ocean Space-aktivitet vekk fra Tyholt
LES OGSÅ: Finansiering på plass, byggestart for senteret blir trolig høsten 2022

Søndag kom beskjeden fra statsråd Ola Borten Moe om at NTNU må belage seg på å kutte flere milliarder kroner i prosjektet for campusutvikling. Det er allerede kuttet kraftig og opererer med en kostnad på 11,9 milliarder kroner. Det har reist tvil om det er mulig å realisere dagens planer og flere ansatte har tatt til orde for å bli værende på Dragvoll.

LES OGSÅ: Nytt campus-forslag kan bli ganske forskjellig fra dagens løsning