revidert nasjonalbudsjett

Tor Grande: - Dette kan bli virkelig ille for NTNU

Det som skjer med Forskningsrådet nå kan få dramatiske følger dersom verstefall-scenarioet slår til, advarer prorektor Tor Grande.

- Vi må ha en beredskap for at prosjektstrømmen fra Forskningsrådet til NTNU snøres igjen, advarer Tor Grande
Publisert

Det er litt dagen derpå for prorektor for forskning og formidling Tor Grande i dag. Vi skriver fredag 13. Her var det torsdagen som var ulykkesdagen for NTNU. Ocean Space Center utsettes. Prosjektleder Olav Bolland frykter at det ikke vil bli noe av, om regjeringens beslutning går igjennom i Stortinget.

Fakta

Fellesløftet

I Fellesløft-ordningen deles det hvert fjerde år ut store midler til forskning. I 2021 lå det en milliard kroner på bordet da søknadsprosessen ble avsluttet. Så viste det seg at Forskningsrådet ikke fikk de 500 millionene de trodde de skulle få over statsbudsjettet for 2022.

Halvparten av milliarden har norske universiteter og forskningsinstitusjoner stått for. Den andre halvparten skulle staten stå for gjennom Forskningsrådet. 39 prosjekter fikk til slutt midler.

Men det er enda en nyhet i går som bekymrer NTNUs prorektor: Styret i Norges Forskningsråd ble kastet.

- Dette kan bli virkelig ille for NTNU, sier Grande.

Minister Ola Borten Moes beslutning om å avsette hovedstyret må sees på bakgrunn av kontroversen omkring stansingen av det såkalte Fellesløftet i fjor høst. Forskningsrådet så seg tvunget til å stanse den storstilte fellesutlysningen fordi de fikk beskjed om at de ikke ville få flere hundre millioner kroner som de hadde regnet med. I den forbindelse kommenterte Borten Moe at det har konsekvenser å love bort penger man ikke har. Etter hva UA erfarer det allerede den gangen ble spekulert i hvorvidt styrets dager var talte.

- Dramatiske følger

Dette kan få dramatiske følger dersom verstefall-scenarioet slår til, advarer prorektoren.

- Det stilles spørsmål om Forskningsrådets handtering av avsetninger og dette kan medføre at det stoppes tildelinger av nye prosjekter, sier Grande.

Frie prosjektmidler – Fripro – sentra for fremragende forskning – SFF-er – samt tildelinger til forskningsinfrastruktur er områder som ligger laglig til for kutt, i følger prorektoren.

Han understreker at dette er et worst case scenario.

- Men vi må altså ha en beredskap for at prosjekttilgangen til NTNU fra Forskningsrådet snøres igjen. Per i dag mottar vi om lag én milliard. Om nedgangen blir på, la oss si 20 prosent, snakker vi om 200 millioner på kort og mellomlang sikt. Dette vil bli meget alvorlig.

Når det gjelder regjeringens beslutning om å avsette styret, er Grandes kommentar klar:

- Det tar vi til etterretning, men NTNU ønsker generelt seg et sterkt forskningsråd, heller enn å svekke det ønsker vi å styrke det ytterligere.

Ocean Space Center

Så var det OSC. Hadde noen i NTNU-ledelsen noen aning om at dette ville komme?

- Over hodet ikke, svarer Grande.

- Vedtaket om utsettelse kom som en total overraskelse.

Nå er NTNU-ledelsens innstilling som følger: OSC må reddes. Det må skje ved at et politisk flertall ønsker å redde det. Da UA snakket med Grande kommenterte han at OSC ikke er en kampsak for SV, et par timer senere ble det klart at det er tilfelle. Dermed ligger håpet i at det internt i AP skjer en prosess.

Utover politikken i å ville utsette OSC er Grande kritisk til argumentasjonen som er lagt til grunn.

- Det anføres at man vil spare penger gjennom å usette byggestart. Men det er det motsatte som skjer. Vi vil pådra oss en merkostnad på en halv milliard eller mer ved en utsettelse, mens staten håper å spare 400 millioner på stans. Dermed blir enden på dette en netto merutgift. Det er lite klokt, kommenterer prorektor Tor Grande.