Reagerer på kutt, detaljstyring og tomme løfter: - Jeg tror mange kjenner seg lamslåtte

Dekan Monica Rolfsen er blant de som reagerer kraftig etter revidert nasjonalbudsjett ble lansert.

Dekan Monica Rolfsen ved Fakultet for Økonomi synes det er vanskelig å tro på lovnader om tillitsreform nå. Her avbildet ved en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert

Tidligere i dag la Regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Store kutt i byggeprosjekter ble annonsert hånd i hånd med at Borten Moe kastet styret i Forskningsrådet.

Rektor ved NTNU Anne Borg skriver på Twitter at dette ikke er noe god dag for NTNU.

Monica Rolfsen, dekan ved Fakultet for økonomi ved NTNU kan si seg enig i det. Hun er oppgitt over den siste runden med kutt og inngrep fra regjeringa og Ola Borten Moe.

- Det er summen av alt som har skjedd de siste dagene. En ting er campusprosjektet, hvor vi jobber på spreng for å berge stumpene. Så velger regjeringen å utsette Ocean Space Centre, noe som er å gå baklengs inn i fremtiden. Forskning og utdanning er det som skal realisere alle de store ambisjonene i Hurdalsplattformen, men likevel er det her de velger å kutte, sier Rolfsen.

- Det er vel ganske sjeldent at det er så mange ting som påvirker kunnskapssektoren på en gang i et revidert nasjonalbudsjett?

- Ja, det er det absolutt. Jeg tror mange kjenner seg litt lamslåtte nå.

Kutt og detaljstyring om hverandre

Hun sier det er kuttene på den ene siden, så er det detaljstyring på den andre siden.

- Bare tirsdag hadde du en beslutningen om at minst 20 prosent av Oslomets totale aktivitet skal være i Lillestrøm. Statsråden tenker altså at han skal detaljstyre hvor studentene skal studere. Så i dag presenteres store inngrep både i Forskningsrådets bevilgninger og styringsstruktur. Det er vanskelig å se at dette representerer noen «tillitsreform» for vår sektor, det blir bare tomme slagord.

Ønsker ikke å satse på forskning og høyere utdanning

Hun mener det totale inntrykket er at man ikke ønsker å satse på forskning og høyere utdanning.

- Ocean Space er en investering i framtida. Det ble nylig lansert store ambisjoner på norsk havvind, det er jo nettopp sånne ting vi skal forske på der.

- Men nå spares det jo flere steder, er det ikke bare at det skal kuttes over alt?

- Ja, men det er nettopp da det også er viktig å investere i framtida. Det samme gjelder endringene i Forskningsrådet som kan ende opp med å gå utover grunnforskningen. Det er ingen plan for forskning og man ender opp med å kutte greina man sitter på, det er samfunnsøkonomisk uklokt, konkluderer hun.

Sterke reaksjoner i Oslo også

Det er ikke bare ved NTNU at reaksjonene er sterke. Også ved Universitetet i Oslo reagerer rektor sterkt.

- Nå ser vi rett og slett mange separate aksjoner. De kommer i ulike pressemeldinger, og det virker ikke som om det er noen helhetlig plan for forskning og kunnskap fra regjeringen, sier Svein Stølen til Khrono.

Han stiller også spørsmål ved hvordan regjeringen mener deres ideer om tillit kommer fram i kunnskapssektoren i dag. Han sier også at det er rart at Norge fokuserer på kutt og stopp mens det satses på kunnskap i Europa.

- Hva har de tenkt å gjøre for lage de 250 000 arbeidsplassene som trengs for å opprettholde velferdsstaten? Vi driver ikke med forsknings for vår egen del, men for samfunnets del. Det handler om den 10 år gamle gutten som får en kreftdiagnose. Klarer vi å redde han? Det er denne typen forskning det er snakk om, sier Stølen videre til Khrono.