Ocean Space: Søknad om byggetillatelse sendt i retur

I et brev fredag gir Byggesakskontoret i Trondheim kommune beskjed om at de sender søknaden om rammetillatelse i retur til Statsbygg.

Byggesakskontoret er misfornøyd med dokumentasjonen for hvordan OSC blir seende ut: «Skissemessige og monotone.»
Byggesakskontoret er misfornøyd med dokumentasjonen for hvordan OSC blir seende ut: «Skissemessige og monotone.»
Publisert Sist oppdatert

I brevet presiseres det med uthevet skrift at «Dere kan ikke sette i gang byggearbeidene før dere har fått igangsettingstillatelse.»

Bakgrunnen for at Statsbygg får søknaden i retur er mangler i den som gjør at plan- og bygningsloven ikke er oppfylt.

Brevet fra Byggesakskontoret er datert fredag 20/5.
Brevet fra Byggesakskontoret er datert fredag 20/5.

I brevet uttrykkes misnøye med planlegninger og annen dokumentasjon: «Disse fremstår som skissemessige og monotone, og angir minimalt med detaljer. Det er ikke illustrert eller beskrevet material- og fargevalg.»

Videre: «Byggesakskontorets vurdering er at det er mangelfull dokumentasjon på at tiltaket oppfyller krav til arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter i plan- og bygningsloven og reguleringsplanen.»

Utbygger får frist på seks uker til å komplettere søknaden: «Dersom søknaden ikke kompletteres innen 6 uker vil vi vurdere å avslutte saken grunnet manglende framdrift.»