Regjeringen la fram forslag til ny universitets- og høgskolelov

Fredag 09.30 til 10.00 la regjeringen fram forslag til ny universitets- og høyskolelov.

Publisert Sist oppdatert

Lovforslaget baserer seg på NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler og alle høringsinnspillene som er kommet inn

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo ønsket velkommen kl. 09:30. Deretter presenterer forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe lovforslaget.