Ytring

Palestinakomiteen mener alle israelske universiteter bidrar til okkupasjonen

- Det er nå riktig å kutte alle institusjonelle bånd, sier Margrethe Guldal Einarsen i denne ytringen.

Styret i Palestinakomiteen støtter demonstrasjonen ved NTNU som har foregått siden 10. mai.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Styret i Palestinakomiteen i Trøndelag stiller seg bak studenter og ansatte på NTNU som har demonstrert døgnet rundt siden 10. mai mot NTNUs normalisering av Israels overgrep mot den palestinske sivilbefolkningen på Gaza.

Studenter for Palestina i Trondheim og Akademisk nettverk for Palestina ved NTNU stiller fire krav til NTNU som vi støtter:

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

  • Kutt bånd til Kongsberg-gruppen så lenge det er fare for at deres våpen brukes av Israel,
  • Ingen nye forskningssamarbeid med israelske institusjoner,
  • Fordøm Israels angrep på palestinske sivile og utdanningsinstitusjoner,
  • Bidra til gjenoppbyggingen av Gazas utdanningsinstitusjoner
Margrethe Guldal Einarsen i Palestinakomiteen Trøndelag sier israelske universiteter produserer teknologi direkte knyttet til den militære okkupasjonen

Akademisk boikott er et ledd i den internasjonale kampanjen for boikott, deinvestering og sanksjoner (BDS-movement) for å få slutt på okkupasjonen av Palestina. Det er et legitimt og fredelig våpen i kampen mot israelske overgrep, og vi ber NTNU og andre norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner om å ta det i bruk.

Alle israelske institusjoner, inkludert universitetene, er i større eller mindre grad del av den israelske okkupasjonen. Alt samarbeid med disse gjør det enklere for Israel å fortsette krigføringen mot Palestina.

Forskerforum sin oversikt viser at Sintef samarbeider med Tel Aviv University. Arbeidet norske Sintef-forskere gjør akkurat nå, kommer våpengiganten Israel Aerospace Industries til gode. Universitetet i Tel Aviv har også utviklet Dahiya-doktrinen, Israels militærstrategi som innebærer bevisst bruk av uproporsjonalt kraftig militærmakt. Målet er å ramme sivile og infrastruktur på en måte som gjør vidtrekkende og langvarig skade. Doktrinen brukes nå på Gazastripen.

Et annet universitet, Det hebraiske universitetet i Jerusalem, har deltatt i tyveri av palestinsk land i nyere tid. Deler av universitetets studentboliger befinner seg på ulovlig konfiskerte eiendommer i Øst-Jerusalem. Israelske forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner tjener også okkupasjonen innenfor petroleumssektoren. Israel har på ulovlig vis tatt kontroll over Palestinas petroleumsressurser utenfor Gazastripa, men mangler teknologisk kompetanse for utvinning. For å bygge opp denne på sine egne universiteter, har de sett direkte til Norge. The Israeli Institute of Energy and Environment, som er en del av denne innsatsen, er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å videreutvikle den israelske statens ressurstyveri.

Realiteten er at alle israelske universiteter bidrar til okkupasjonen. De produserer teknologi og strategier direkte knyttet til den militære okkupasjonen, utvikler argumenter for å videreføre den og utdanner okkupasjonsmaktens nye ledere. Derfor er det nå riktig å kutte alle institusjonelle bånd.