NTNU deltar i fire forskningsprosjekter med israelske institusjoner

Prosjektene NTNU deltar i gir samlet en utbetaling på én million euro, ifølge Forskerforum.

Forrige onsdag arrangerte Studenter for Palestina i Trondheim en demonstrasjon før NTNU-styrets møte. De krever at NTNU ikke inngår nye forskningsprosjekt med israelske statlige institusjoner og bedrifter som bidrar til okkupasjonen av Palestina, via rammeavtalen Horisont Europa.
Publisert Sist oppdatert

Forskerforum har kartlagt at det i dag er 54 samarbeidsprosjekt om forskning mellom norske og israelske forskningsinstitusjoner, hvorav fire av disse inkluderer NTNU. 

Samarbeidene skjer i stor grad gjennom Horisont Europa, som er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Samlet utgjør prosjektene ifølge Forskerforums beregning en inntekt til norske deltagere på 62,5 millioner euro over prosjektenes levetid. 

Én million euro til NTNU

Prosjektene NTNU deltar i gir samlet en utbetaling på 1 million euro til NTNU, eller 11,6 millioner kroner.

To av prosjektene med norsk og israelsk deltagelse er ledet fra Israel, hvorav ett av disse har NTNU som deltager: Prosjektet Hydrosensing ligger under European Research Council, og blir ledet fra Tel Aviv University i Israel.

I debatten om akademisk boikott enes de fleste om at det ikke bør legges noe i veien for forsker-til-forsker-samarbeid mellom norske og israelske akademikere. Det er institusjonelt samarbeid mange har tatt til orde for å stanse. Hvorvidt samarbeidsprosjekter gjennom Horisont Europa omfattes av dette er derimot ikke klart definert. 

Sintef samarbeider med en av Israels største våpenprodusenter

Ifølge Forskerforums oversikt deltar Sintef-konsernet i sju EU-prosjekter med israelsk deltagelse, i tillegg til et prosjekt hvor Sintef er med som partner. 

Sintef Energi er deltager i et av disse prosjektene, hvor de samarbeider med den statlige israelske våpenprodusenten Israel Aerospace Industries (IAI), som blant annet leverer jagerfly, droner og raketter til det israelske forsvaret.

Forskerforum opplyser at kontrakten ble undertegnet 15. desember i fjor.

Prosjektet heter ALRIGH2T, og skal bidra til utvikling av klimavennlig hydrogen som drivstoff for luftfart. Prosjektleder Ida Hjort ved Sintef Energi skriver i en epost til Forskerforum at EU-prosjektet ikke har «ambisjoner om militære anvendelser».

Ifølge avisa mener hun at hydrogen uansett ikke er aktuelt som framtidig klimavennlig drivstoff i militær sammenheng, og at for eksempel biodrivstoff er en mer aktuell kandidat.

NTNU-styret diskuterte akademisk boikott

Et av kravene fremmet av Studenter for Palestina i Trondheim og Akademisk nettverk for Palestina ved NTNU er at «NTNU ikke inngår nye forskningsprosjekt med israelske statlige institusjoner og bedrifter som bidrar til okkupasjonen av Palestina, via Horisont Europa rammeavtalen.»

Under NTNUs styremøte 15. mai ble dette og flere andre krav som har blitt meldt til universitetet knyttet til krigen i Gaza diskutert. Her ble det spesifisert at NTNU ikke har noen overordnede institusjonelle samarbeider med israelske institusjoner nå.

- En akademisk boikott bryter med hensynet til akademisk frihet, dette har hele tida vært vårt primære standpunkt. Vi tror på dialog. Dette gjelder også samarbeid med land som ikke deler vår demokratiforståelse, sa Grande på onsdagens styremøte.

Styret ble enige om å komme tilbake med en mer grundig redegjørelse i neste styremøte 18. juni. Styreleder Remi Eriksen oppsummerte slik:

- Jeg hører at det er en nokså samstemt oppfatning rundt styrebordet om at NTNU ikke bør inngå nye akademiske avtaler med israelske universiteter for øyeblikket.

Følg UA på Facebook og Instagram.