Sak om trakassering på Politihøgskolen blir anket

Vestfold tingrett frifant en politimann for seksuelt krenkende atferd. Spesialenheten for politisaker anker.

Fagdommeren mente at politibetjenten skulle dømmes, mens de to meddommerne frikjente ham. Arkivbilde.
Publisert

Atferden skjedde da han var instruktør på Politihøgskolen.

– Spesialenheten har anket over lovanvendelsen under skyldspørsmålet med henvisning til mindretallets vurdering av saken, skriver Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten en SMS til NRK.

Politimannen skulle demonstrere for elevene på Politihøgskolen i Stavern hvordan man leter etter blod og skader på andre. Han sa «her var det klamt» da han la hånden på innsiden av låret til en kvinnelig student under demonstrasjonen. Etterpå spurte han om hun følte seg voldtatt, ifølge dommen.

Fagdommeren i tingretten mente at politibetjenten skulle dømmes. De to meddommerne mente at den tiltalte politimannen ikke hadde hatt noe seksuelt motiv under undersøkelsen av studenten, og viste til at mannen hadde forklart at han hadde grov humor.