Rektors forslag vedtatt, men vernepleierne flyttes

Hovedtrekkene i forslaget er vedtatt, men på tampen flyttet styret vernepleierne til helsefakultetet.

Gunnar Bovim. Rektoren ved NTNU fikk det stort sett som han ville da styret vedtok ny fakultetsstruktur ved NTNU, 15. februar 2016
Publisert Sist oppdatert
Helge Holden, Melum Eide (t.h.), Bjarne Foss (t.v.), Guro Busterud og flere gav på ulikt uttrykk for det problematiske i det store spriket i arvtakeren etter dagens SVT-fakultet.
Her er de forslagene til nye fakultetsnavn som ble presentert under styremøtet.
Det viktigste når det gjelder tilhørighet, er tilhørigheten til NTNU, slo styreleder Svein Richard Brandtzæg fast da han tok ordet.
- Jeg er veldig glad for at det ikke ligger på bordet noe forslag om eget humsam-fakultet, sier Guro Busterud.
Forslaget om eget utdanningsfakultet vakte lite begeistring. ”For dårlige begrunnet”, var dommen fra Bjarne Foss.

Etter den intense debatten i UAs spalter de siste ukene, ble mandagens styrediskusjon omkring framtidas fakultetsstruktur en forsonende affære. De ansattes representanter i styret endte med å gi rektor Gunnar Bovims forslag sin betingede støtte.

Flere fakultet som lavthengende frukt

Helge Holden benevnte eget økonomifakultet som en ”lavthengende frukt” som NTNU-fusjonen behøver for å kunne kvittere ut en positiv effekt. Flere, blant annet Kristin Melum Eide, kommenterte uttrykket. Hun sa seg enig i at begrepet kunne være treffende, men la til at nå må man også begynne å se på lærerutdanningene ved både gamle NTNU og det som var HiST som tilsvarende frukter.

Holden, Melum Eide, Bjarne Foss, Guro Busterud og flere gav på ulikt uttrykk for det problematiske i det store spriket i arvtakeren etter dagens SVT-fakultet. Foss kommenterte at ”det er ingen hemmelighet” at det spriket har vært følbart gjennom hele SVTs historie.

Lite begeistring for utdanningsfakultet

Men felles for samtlige var også at man ikke kom på noe bedre alternativ. Forslaget om eget utdanningsfakultet vakte lite begeistring. ”For dårlige begrunnet”, var Foss’ dom.

Også eksterne representanter, og studentene, sluttet seg til dette hovedsynet, én etter én.

Må få betydelig kompensasjon

Spørsmålet styrets representanter etter hvert rettet sin oppmerksomhet mot, ble dermed hvordan denne kompensasjonen bør se ut. Forvaltningsorganene ble nevnt av flere – de såkalte FUL og FUS – mulige utvidelser av disse.

Men dette er antakelig ikke tilstrekkelig, mente noen. Derfor må man ta med seg spørsmålet om kompensasjon inn i den kommende diskusjonen omkring inntektsfordelingsmodellen. Resultatet av den prosessen vil legge tunge føringer på pengestrømmen til fakulteter og institutter.

Viktig å ikke snakke om taperløsning

Det viktigste når det gjelder tilhørighet er tilhørigheten til NTNU, slo styreleder Svein Richard Brandtzæg fast da han tok ordet etter at styremedlemmene hadde sagt sitt.

- I forhold til de utfordringene NTNU og samfunnet rundt oss har, så tror jeg at mange gode grunner til at den tilrådingen som står på tavla er en veldig god tilråding. Vi har diskutert mye fakultet F, men det er viktig at vi ikke diskuterer denne som en taperløsning, sa Brandtzæg, som også synes det er greit å overlate noen avveininger til Gunnar Bovim – ikke minst i forhold til arbeidet som starter nå, nemlig om instituttstrukturen.

Styreleder Brandtzægs trøstende ord til slutt: Fagene i den såkalte modell F, Samfunnsfag, psykologi, sosialfag, vernepleiefag og utdanningsvitenskap, vil ikke ha mindre betydning i framtida. Vi må ikke se på noen fag som tapere, la Brandtzæg til.

Vernepleier og bioingeniør inn i helse

Da den endelige avstemningen nærmet seg, ble det en diskusjon om henholdsvis bioingeniør- og vernepleierutdanningene bør flyttes til helsefakultetet. I rektors forslag er disse inne i henholdsvis Fakultet B og F. I en prøvevotering stemte tre representanter for at bioingeniør bør flyttes, mens seks mente vernepleier bør flyttes.

Konklusjonen kommer etter fem minutters pause:

Forslaget om å flytte bioingeniørutdanningen fikk én stemme, og falt. Forslaget om å flytte vernepleierutdanningene fikk flertall. Dermed blir den endelige anbefalingen til Rektor at vernepleierutdanningene flyttes til helsefakultetet.

Med dette unntaket ble rektors forslag til fakultetsinndeling vedtatt enstemmig.

Skisse til nye fakultetsnavn

Slik blir framtidas fakulteter hetende, om rektors forslag går uendret gjennom høringsprosessen:

Fakultet for Ingeniørvitenskap

Fakultet for Naturvitenskap

Fakultet for Informasjonsteknologi

Fakultet for Humaniora

Fakultet for Helse

Fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultet for økonomi

Fakultet for Arkitektur