Statsbudsjettet

Forslag til statsbudsjett: NTNU får mest blant universitetene

Den samlede kostnadsrammen for campusprosjektet ligger nå på 7,8 milliarder kroner. 

Publisert Sist oppdatert

Neste år vil regjeringa bruke 48,6 milliardar kroner på forskning og utvikling, som er en realvekst på 5,6 prosent sammenlignet med 2023.

- Vi foreslår en rekordhøy løyving til forskning og utvikling i statsbudsjettet for 2024. Vi satser på studieplasser og kompetanse i hele landet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

I det salderte budsjettet for 2023 fikk NTNU 7,5 milliarder. I dagens budsjettforslag er dette økt til 8,0 milliarder. Til sammenligning økte UiO fra 6,1 milliarder til 6,4 milliarder, og UiB fra 4,1 milliarder til 4,3 milliarder. 

Startpenger til campussamling

Regjeringen foreslår 178 millioner kroner i startløyving til NTNUs campussamling i 2024. Dette er i tråd med annonseringen fra 13. august i år, da regjeringen annonserte at de ville bevilge pengene som trengs for å komme i gang med campusprosjektet. 

Våren 2023 har prosjektet vært gjennom en ekstern kvalitetssikring, som vurderte prosjektet som samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

- Regjeringen mener at dette nå er et godt og nøkternt prosjekt som realiserer kjernen i prosjektet, nemlig å flytte fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugen, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. 

Regjeringen forventer at prosjektet skal gjennomføres innenfor en samlet kostnad på 6,7 milliarder kroner (styringsrammen). For å ta høyde for nødvendig usikkerhet foreslår regjeringen en kostnadsramme på 7,8 milliarder kroner. 

Av den totale kostnadsrammen skal 7,2 milliarder gå til bygg, og 577 millioner til brukerutstyr. Delprosjekt P5 Hovedbygget kan kun gjennomføres om det er innenfor den samlede kostnadsrammen for campussamlingen. 

Prosjektet har en arealramme på 91 000 kvadratmeter, og det er et mål at byggene skal tas i bruk senest i 2030.

Nye studieplasser til NTNU

Budsjettforslaget omfatter også 100 studieplaser til IKT-utdanninger, hvor 30 av disse skal gå til NTNU. 

Forslaget omfatter videre midler til 25 studieplasser til etablering av flyingeniørutdanningen ved NTNU. 

Følg UA på Facebook og Instagram.