Over 50 varsler om seksuell trakassering i 2022

I fjor var det over 50 varslingssaker om seksuell trakassering ved offentlige universitetet og høgskoler i Norge. Det er en økning sammenlignet med snittet for tidligere år.

Fredag presenterte NTNU varslingskanalen for seksuell trakassering.
Publisert

Tallene er hentet inn av Khrono fra 19 av 21 offentlige universiteter og høgskoler. Sakene gjelder både ansatte og studenter.

Ragnhild Hennum, leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, er ikke overrasket over at tallene nå viser en viss økning.

– Forhåpentligvis er årsak til at vi ser en viss økning i tallene i tråd med funnene som ble gjort i kartleggingene i 2019. At når bevisstheten om denne type saker øker og informasjonen om varslingskanaler blir bedre, så blir det også rapportert inn flere saker. Det er bra, men betyr nødvendigvis ikke at problemet øker i omfang, men kanskje heller at vi får stadig bedre oversikt over problemområdet, sier hun til Khrono.

Det er UiO som har flest saker knyttet til seksuell trakassering i fjor (12). Universitetet i Bergen har nest flest med 11, mens NTNU i Trondheim på tredje hadde seks varsler.