NTNUs kontroll med sidegjøremål er for dårlig

Ifølge HR- og HMS-sjef Arne Kr Hestnes har cirka 650 forskere sidegjøremål ved NTNU. Foreløpig kan man oppvise et register på 386 av dem. Direktør Bjørn Haugstad slår fast at NTNU har «et forbedringspotensial» i sin kontroll med ansattes sidegjøremål.

- Forbedringspotensial. Bjørn Haugstad orienterer om ansattes sidegjøremål i forbindelse med NTNUs styremøte torsdag.
- Forbedringspotensial. Bjørn Haugstad orienterer om ansattes sidegjøremål i forbindelse med NTNUs styremøte torsdag.
Publisert Sist oppdatert

Kontrollen er for dårlig i dag, slår direktør for organisasjon og internkontroll Bjørn Haugstad fast fast i et notat til Styret i dag.

«Kontrolltestingen av sidegjøremål viser at vi har et forbedringspotensial når det gjelder å kommunisere ut og etterleve gjeldende retningslinjer. Det vil bli igangsatt et arbeid for å gjennomgå dagens retningslinjer, i tillegg til å se på hvordan disse kan gjøres enda bedre kjent i organisasjonen,» står det å lese i notatet.

Styremøtet blir strømmet.

NTNUs statistikk for sidegjøremål per nå ser slik ut: