Deler ut to millioner kroner til studentene, fortsatt mye igjen

Synd om økonomi skal sette en stopper for de frivillige organisasjonene.

Thomas Gjedebo skal sammen med sine kolleger kvitte seg med to millioner før studiestart, de er allerede godt på vei.
Thomas Gjedebo skal sammen med sine kolleger kvitte seg med to millioner før studiestart, de er allerede godt på vei.
Publisert

Universitetsavisa har tidligere omtalt at Sit denne sommeren har brukt statlige midler til å ansette flere studenter i sommer.

Les mer: Nå skal Sit ansette studenter for å lage aktiviteter for andre studenter på sommeren.

Et av tiltakene som studentene har kommet med, som de håper og oppnå litt langtidseffekt med er et nylig lansert trivselsfond.

- Vi har fått inn relativt mange søknader på såpass kort tid, i tillegg til flere som har meldt intensjon om å søke. Men vi oppfordrer absolutt fortsatt til å sende inn. Det har vært alt fra e-sportsgrupper, minoritetsgrupper og større linjeforeninger, spredt på flere campus og studiebyer. Så responsen er veldig god, men vi har en god vei igjen til å nå målet om å tømme fondet innen studiestart, forteller prosjektmedarbeider & studentinnovatør, Thomas V. Gjedebo.

Sit Labs er et satsingsprosjekt av Sit som ble skapt etter Kunnskapsdepartementets utfordring til Studentsamskipnadene om å styrke studentene under koronapandemien. De har ansatt over 30 studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund fra forskjellige bakgrunner og studieprogram.

- Vi håper å nå alle som kan gjøre studiestarten til en bedre opplevelse og hjelpe med studentenes sosiale liv. Vi begrenser oss derfor ikke til NTNU-tilknyttede eller Sit-tilknyttede organisasjoner, men alle som innenfor rimelighetens grenser har studenter som formål. Målgruppen er studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, sier Gjedebo videre.

Universitetsavisa omtalte nylig også et annet av prosjektene der Sit har spyttet inn penger på studentenes initiativ.

Les mer her: Lager sosialt tilbud til andre studenter, så skal de forske på det.

Vil gjøre det enkelt å søke

For Gjedebo er det viktig at det ikke er pengene som skal sette grenser for studentenes initiativ.

- Vi håper at fondet vil bidra til en god studiestart både for nye studenter og studenter som det siste halvannet året har hatt en svært begrenset hverdag. Det erstatter på ingen måte det tapte, men vil forhåpentligvis kickstarte veien tilbake til en vanlig studiehverdag. Det er synd om det økonomiske begrenser studentfrivillige i å lage gode opplegg for sine medstudenter. Det kan vi hjelpe med, sier han.

Ifølge Sit kom ideen fra studentansatte i Sit Labs mandag 28. juni, og samme ettermiddag ble idéen tildelt 2 millioner kroner fra de innvilgede midlene fra Regjeringen. Kort tid etterpå ble det formidlet til 200 frivillige organisasjoner.

- Fondet har lave dokumentasjonskrav og medarbeidere som går i dialog med søkerne for å sammen komme fram til en løsning. Dette gjør vi for å senke belastningen på de frivillige som i lignende prosesser må sende inn titalls sider med søknadsarbeid, avslutter Gjedebo.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.