styremøte

Situasjonen i Israel og Gaza på NTNU-styrets bord

På tampen av onsdagens styremøte leste styremedlem Aksel Tjora opp en uttalelse for NTNU-styret hvor han tok for seg NTNUs holdning til Israels framferd i Gaza.

Aksel Tjora, styremøte 29. november 2023
Aksel Tjora tok opp NTNUS holdning til den pågående krigen i Gaza på onsdagens styremøte.
Publisert Sist oppdatert

Tjora avkrevde ingen uttalelse fra styret i sakens anledning, men ba om at man tok saken til etterretning.

I uttalelsen valgte han å formulere seg på vegne av NTNU-samfunnet:

- Vi observerer at Tor Grande viser til Regjeringen (UD) som rettesnor for hvordan NTNU skal forholde seg til partene i konflikten mellom den palestinske befolkningen og staten Israel. Samtidig peker blant annet Helene Ingierd (direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene) på universitetenes ansvar og institusjonelle autonomi til selv å vurdere hvordan man innenfor egen virksomhet skal ta hensyn til konflikten og de den rammer. En selvstendig akademisk stillingstaken vil ikke bare være et etisk ansvar, men også en ressurs til myndigheter og offentlighet, begge faktorer i tråd med NTNUs visjon, skriver Tjora.

Han understreker at han ikke forventer at Rektor ved NTNU tar stilling i konflikten.

- Men Styret kan, som NTNUs øverste organ, be rektor om å foreta en selvstendig og grundig vurdering av om det finnes formelle bånd til noen av partene som må ses nærmere på i nåværende situasjon. NTNUs ledelse må også forsikre seg om at våre studenter og ansatte med tilknytning til partene i konflikten gis ekstra støtte og omtanke, skriver Aksel Tjora

 Prorektor Grande tok straks ordet for å svare på utfordringen uttalelsen kommer med. Prorektoren innledet med å slå fast at NTNU-ledelsen deler bekymringen som her uttrykkes hva angår det som nå skjer i Israel og Gaza. NTNU har for tida ingen institusjonelle avtaler med universiteter i Israel. Det eksisterer noen samarbeidsavtaler i regi av europeiske institusjoner. NTNU har noen utvekslingsavtaler med universiteter i Israel og på Vestbredden, redegjorde Grande.

- Vi skal selvsagt gjøre selvstendige etiske vurderinger. Det vi har sagt at når det gjelder spørsmålet om boikott så er det av en så vesentlig betydning at spørsmålet må legges fram for NTNUs styre. Det har bare skjedd en gang tidligere, da spørsmålet om akademisk boikott ble drøftet i styret for om lag ti år siden, sa Grande.

Følg UA på Facebook og Instagram.