- Rektor har ingen planer om å fremme en sak om boikott for NTNUs styre

Tor Grande holder fast ved at NTNU må følge norsk utenrikspolitikk i boikottspørsmålet. Han sier universitetsledelsen har godt grunnlag for sine etiske vurderinger.

Tor Grande her avbildet med Anne Borg under et styremøte ved NTNU. Han sier de ikke har noe intensjon om å fremme noe forslag om akademisk boikott.
Publisert Sist oppdatert

I et tidligere oppslag i Universitetsavisa viste prorektor for forskning, Tor Grande, til at NTNU følger norsk utenrikspolitikk. 

Med bakgrunn i det sa han at det ikke vil være aktuelt med noen akademisk boikott i sammenheng med krigen mellom Israel og Hamas, der sivile i de palestinske områdene på Vestbredden og Gaza har blitt lidende.

Det fikk blant annet universitetslektor ved Institutt for fysikk, Ronny Kjelsberg, til å reagere. Han mener svaret viser at NTNU ikke tar sitt ansvar om å gjøre selvstendige etiske vurderinger på alvor.

Nå svarer Tor Grande ut om de etiske vurderingene bak.

- Vi skal tenke og vurdere etikk i alt vi gjør, men det er ikke alltid én fasit eller ett riktig svar, sier han.

- Forskning skal ikke bryte med menneskerettigheter eller stride mot demokratisk utvikling

Helene Ingierd, direktør i de nasjonale forskningsetiske komiteene, ønsket ikke å kommentere NTNUs vurdering spesifikt, men var klar på at universiteter må gjøre egne etiske vurderinger. 

Hun var også klar på at det vil være riktig å avslutte forskningsmessige samarbeid dersom etiske retingslinjer ikke kan ivaretas.

- Forskningen skal ikke bidra til å bryte med menneskerettigheter, eller stride mot demokratisk utvikling, sa Ingierd til Universitetsavisa.

Per i dag har NTNU ikke institusjonelle samarbeid med Israel, men samarbeider med israelske akademikere gjennom en del prosjekter via Horisont Europa. NTNU har også utvekslingssamarbeid med et israelsk universitet, samt et palesinsk.

Holder fast ved myndighetenes vurdering

Tor Grande holder fast ved at NTNU i dette tilfellet må forholde seg til norske myndigheters vurdering.

- Vi er opprørte og svært bekymret for den humanitære katastrofen som utspiller seg på Gaza, og vi følger situasjonen tett. Generelt følger NTNU norsk politikk i våre institusjonelle relasjoner, sier han. 

Grande viser til at det er spesifisert av NTNUs etiske retningslinjer

- De etiske retningslinjene legger imidlertid også opp til at NTNU selv skal gjøre en etisk vurdering av alle samarbeidspartnere når kontrakter inngås. Retningslinjene slår også fast at ansatte kan reservere seg mot å delta i samarbeidsrelasjoner som strider mot deres etiske overbevisning, sier han.

Opp til styret å ta stilling, men vil ikke ta det opp for styret

Han sier universitetet ikke like enkelt kan reservere seg.

- Et spørsmål om institusjonell boikott fra NTNU er derimot av en så prinsipiell karakter at NTNUs ledelse ikke kan vedta det på egen hånd. Det må NTNUs styre ta stilling til. 

Grande mener at de etiske retningslinjene og føringene NTNU får fra Kunnskapsdepartementet, gir universitetet tilstrekkelig grunnlag for fortløpende å vurdere samarbeid på institusjonelt nivå. 

- Rektor har derfor ingen planer om å fremme en sak om boikott for NTNUs styre på dette tidspunktet. Generelt har vi mer tro på dialog enn boikott i akademiske sammenhenger, sier han.

- Er det mulig med dialog og meningsbryting i en slik konflikt?

- Gir vi opp dialogen, gir vi også opp håpet om en løsning. Også vanskelige temaer og konflikter kan diskuteres, og akademia bygger på dialog og meningsbryting. Men da må meningsmotstandere møte hverandre med raushet og respekt. Så lenge krigen pågår i Gaza er det vanskelig å se for seg hvordan denne konflikten kan løses, sier Grande.

Innfører kun sanksjoner der det følger norsk utenrikspolitikk

I forskjellen mellom denne konflikten og andre der NTNU har innført sanksjoner, viser han igjen til norsk utenrikspolitikk.

- NTNU har frosset samarbeid med Russland og støttet akademisk boikott av Sør-Afrika, når det har vært i tråd med offisiell norsk utenrikspolitikk. Dersom myndighetene pålegger sanksjoner, plikter NTNU å innføre dem, slår Grande fast.

- I sitt innlegg i UA kritiserer Bassam Hussein NTNU for å praktisere en dobbelstandard med hvordan man forholder seg til denne konflikten og den i Ukraina, hva er deres syn på dette?

- Generelt forholder vi oss, som sagt, til norsk utenrikspolitikk. Vi har uansett respekt for at dette er en sak som berører og engasjerer mange, også ansatte og studenter ved NTNU, svarer Grande. 

- Tror du at å vise til myndighetene kan bidra til å stenge ned muligheten for å ha en debatt rundt de etisk utfordrende sidene ved forskningssamarbeid?

- En åpen og levende diskusjon om ansvar og etiske utfordringer knyttet til internasjonalt forskningssamarbeid er viktig, og noe vi absolutt ønsker velkommen. Verdenssituasjonen gjør at det nå stilles spørsmål om samarbeid med land som Iran, Kina, Russland – og Israel. Det mener vi er på sin plass, konkluderer han.

Følg UA på Facebook og Instagram.