Han skal lede arbeidet med fordeling av semesteravgift

Øystein Fruseth Christiansen er ny leder for Velferdstinget.

Øystein Fruseth Christiansen ønsker å vise fram mer av Velferdstingets politikk.
Publisert

- Jeg ønsker å være en inkluderende og åpen leder som bidrar til at Velferdstingets arbeid og politikk blir mer synlig for studenter og byen generelt, sier Øystein Fruseth Christiansen.

I går kveld ble han valgt til ny leder for Velferdstinget i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Vt). Sammen med resten av ledelsen i organisasjonens arbeidsutvalg skal han lede organisasjonen som skal ivareta og bedre studentenes velferdstilbud.

Studentavisa Under Dusken omtalte saken tidligere.

Fakta

Dette er den nye ledelsen i Velferdstinget

  • Leder: Øystein Fruseth Christiansen.
  • Nestleder: Ferdinand Tomek Marnburg.
  • Foreningsansvarlig: Brede Haugland.
  • Medie- og koordineringsansvarlig: Lise Haug Nilsen

Christiansen er 23 år gammel og studerer fysikk og matematikk ved NTNU. Han har tidligere hatt flere verv innenfor studentfrivilligheten i Trondheim, blant annet som leder av NTNUI.

- Jeg ønsker at Velferdstinget fortsetter arbeidet med campussamlingen i Trondheim og er en aktiv pådriver for å styrke studentfrivillighetens rammevilkår gjennom de store by- og campusprosjektene som foregår i alle tre studiebyene våre, sier Christiansen om sine ambisjoner for året.

Vt har ansvar for å fordele pengene fra semesteravgiften og uttaler seg om hvordan Samskipnaden skal prioritere midler.

- Vi skal også revidere prinsipprogrammet til Velferdstinget den kommende perioden. Gjennom programmet håper jeg vi kan lage en god base for å sikre fremtidsrettet studentpolitikk som forbedrer studentvelferden i flere år fremover, sier Christiansen.

Han sier arbeidsutvalget har gjort en strålende jobb det siste året og at han vil fortsette langs de samme linjene.

- Samtidig ønsker jeg at vi i Arbeidsutvalget fokuserer enda mer på å vise frem all den fantastiske politikken og arbeidet Velferdstinget gjør for studenter hver eneste dag.