Rundt 60 studenter mistenkt for juks i samme emne

Av 700 studenter som avla eksamen i emnet TDT4100 Objektorientert programmering i vår er 60 mistenkt for å ha jukset.

Til sammen seksti studenter er mistenkt for å ha jukset under samme eksamen.
Publisert Sist oppdatert

Etter hva UA erfarer har de mange tilfellene med mistanke om fusk vekket til dels sterke reaksjoner blant de mange studentene som avla eksamen i emnet.

En student som ønsker å være anonym for ikke å framstå som angiver overfor medstudenter sier det slik:

- Vi var flere som advarte på forhånd mot at det kunne forekomme omfattende juksing under eksamenen. Likevel gjennomførte man eksamen med bokstavkarakter. Vi tok det opp med foreleser og fikk som svar at studentene skulle bruke sitt moralske kompass, sier studenten til UA.

Studenten viser til Helge Holdens betraktning i UA, hvor Holden advarer mot den økte faren for juks forbundet med hjemmeeksamen.

LES OGSÅ: Holden: - Dette var som forventet

- Ditt moralske kompass forteller deg at du skal jobbe alene. Realiteten fra i vår er at medstudenter som jukset bra nok, ikke ble tatt og fikk bedre karakterer. NTNU svikter sine ærlige studenter, hevder studenten.

Hen viser debattråder fra interne fora hvor flere studenter skriver sterkt kritiske innlegg om denne eksamensavviklingen, som får flere hundre likerklikk.

- De valgte å stole på studentene, det kan man i beste fall karakterisere som naivt, sier studenten til UA.

LES OGSÅ: Innrømmer juks på eksamen

- Velger å ikke jukse

Studenten forteller at hen fikk henvendelser om å være med på juks forut for denne eksamenen. I hovedsak dreier det seg om samarbeid, hvor man for eksempel deler oppgavene seg imellom.

- Selv valgte jeg å ikke jukse under denne eksamenen, og jeg kommer heller ikke til å jukse under høstens eksamener. Men det kjennes blodig urettferdig at uærlige medstudenter skal tjene på slik oppførsel.

- Hva mener du NTNU burde gjort?

- Enten burde eksamenen blitt annullert, eller i det minste endret til bestått-ikke bestått.

Mistanken om at omfanget av juks kan ha medført endring i karakterfordelingen, slik at ikke-juksende studenter ble tildelt en dårligere karakter fordi snittet ble kunstig høyt som følge av juks, er til stede. Studenten sier seg likevel tålig fornøyd med egen karakter.

- Jeg kan leve med den karakteren. Men NTNU bør ikke kunne leve med en eksamenspraksis som gir slike resultater.

LES OGSÅ: NTNU forventer flere juksesaker

Prodekan: - Ganske skuffet

Prodekan for utdanning ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Roger Midstraum, understreker at man ikke kan trekke noen endelig konklusjon før man ser hvor mange av de 60 studentene som blir funnet skyldig i å ha begått juks.

- Men dersom det viser seg at mange studenter har jukset til eksamen vil jeg være skuffet over det tillitsbruddet som dette representerer, sier Midtstraum.

- Her arrangerte dere hjemmeeksamen med minimal kontroll og med bokstavkarakter. Har dere vært naive?

- Det kan du nok si. Men det må også sies at vi i vår utførte et stort omleggingsarbeid, delvis til eksamensformer som vi hadde liten erfaring med, sier Midtstraum.

Prodekanen for undervisning opplyser at i høst anbefaler IE-fakultetet hjemmeeksamen med bokstavkarakter bare når man har en eksamensgjennomføring som begrenser muligheten for samarbeid – juks under eksamen – og som gjør det mulig i etterkant å avdekke juks.

Trætteberg: - Fikk raskt mistanke

Det er førsteamanuensis Hallvard Trætteberg ved Institutt for datateknikk og informatikk som er emneansvarlig for TDT4100. Mens de aller fleste eksamenene ved IE-fakultetet i vår ble avviklet med bestått-ikke bestått i stedet for karaktersetting, besluttet Trætteberg å kjøre eksamen i dette emnet med ordinær karaktersetting.

Trætteberg opplyser at det dreier seg om rundt 30 tilfeller, i form av par som er mistenkt for å ha jukset, altså er om lag 60 studenter omfattet av mistanke.

Trætteberg varslet om uregelmessigheter omkring denne eksamenen allerede i juni, ikke lenge etter at den var gjennomført. I UAs kommentarfelt under et intervju med hans kollega Brynjulf Owren om liknende uregelemssigheter skriver Trætteberg:

«Vi ble varslet både på forhånd om at samarbeid var planlagt og etterpå om at det hadde foregått. Både at man jobbet sammen f.eks. på Skype og så hverandres kode, og at forslag til løsning ble delt på google docs el.l. Innleveringen vår var av en slik art at det er lett å se, men det er foreløpig et åpent spørsmål hvorvidt vi klarer å få gjennom evt. juksesaker.»

14 oversendt Klagenemnda hittil

Gangen i slike saker er at instituttet rapporterer saker der det er mistanke om fusk til den sentrale studieadministrasjonen, som forbereder sakene videre med tanke på fremlegging for klagenemnda.

Dette innbefatter orientering til studenten med frist for å forklare seg. Etter dette kan det bli behov for ytterligere vurdering fra fagmiljøet.

Per dags dato er 14 oversendt til klagenemnda med mistanke om fusk, ifølge seniorrådgiver Anne Marie Snekvik i Sentraladministrasjonen. De resterende tilfellene er fremdeles til vurdering. Det innebærer at studieadministrasjonen ikke er ferdig med å vurdere om det er tilstrekkelig grunnlag for å mistenke fusk.

Trætteberg forteller at man raskt fikk mistanke om at forekomsten av juks kunne være betydelig.

- Dels fikk vi rapporter om det fra studentene selv, dels anvendte vi dataverktøy for å påvise plagiering av programkoding - eller det vi gjerne kaller det «påvise kodelikhet som skyldes samarbeid - som ga en tydelig pekepinn om at her kunne det foreligge en del juks, sier han.

- Mange kjente seg nok presset

Når Trætteberg bestemte å holde hjemmeeksamen i dette emnet med bruk av karakter, var det ut fra en forventning om at det ikke kom til å bli så mye juks.

- I ettertid ser vi at mange studenter nok kjente seg i en temmelig presset situasjon, med et semester hvor pandemien tvang dem til å studere fra hybelen eller hjemmefra, og hvor selve hjemmeeksamensformen stilte nye og større krav. Så en del studenter opplevde seg å være i en nødsituasjon, tror Trætteberg.

Så tilkommer det alltid noen studenter som tar snarveier rett og slett fordi de kan: Anledningen byr seg.

- Disse planla tidlig å jukse ved å samarbeide. Men jeg tror ikke det er mange av dem.

- Var du naiv som gikk for en slik eksamensform?

- Det blir for enkelt. Jeg både tror godt om studentene samtidig som jeg er realist. Vi visste på forhånd at et ukjent antall ville benytte seg av ulovlige metoder. Man kan være skuffet uten dermed å være naiv, sier Trætteberg.

Han framholder at det neppe er grunnlag for ærlige, godt presterende studenter til å mistenke at juksende studenter har forrykket karakterfordelingen slik at deres ærlige prestasjoner ble tilgodesett med en dårligere karakter.

- Basert på den typen juks vi mener å ha avdekkes, så tror vi ikke mange har forbedret prestasjonen vesentlig slik at skalaen forrykkes. Når det gjelder de kyniske studentene som svindler med overlegg vil man ikke kunne hindre dem i det, uansett eksamensform. Her må man satse på å avsløre jukset i etterkant. Når de gjelder dem som måtte ha betalt andre til å ta eksamen for seg, det kan man jo heller ikke oppdage som kodelikhet gjennom samarbeid, sier førsteamanuensis Hallvard Trætteberg.

- Betyr det at du fremdeles mener det var en riktig beslutning å avholde eksamenen i TDT4100 studieemnet på denne måten?

- Svar ja.

Noen saker kan henge til over jul

- Når saken er fullstendig opplyst, vurderer vi om det er tilstrekkelig grunnlag for å sende saken over til klagenemnda, som deretter avgjør saken i møte, opplyser Snekvik.

Det har forekommet langt flere saker med mistanke om fusk etter vårens eksamen enn det som tidligere har vært vanlig, opplyser Snekvik. Derfor tar det lenger tid denne høsten før sakene blir avgjort i klagenemnda. Klagenemnda skal ha flere møter i desember og en del av de innmeldte sakene fra dette studeemnet kan muligens bli med der. Men det kan også være at de ikke blir behandlet før etter jul, opplyser Anne Marie Snekvik

Her kan du lese UAs saker om eksamen og juks:

1100 studenter gikk opp i dette faget, ingen strøk

Studenter innrømmet at de jukset

Stoler på studentene selv om det blir lettere å jukse

- Tradisjonell eksamen måler kunnskap best

Verbalt basketak om juks, tillit og kontroll

Studenter vurderer å møte opp til tross for symptomer

Økning i utestengelse på grunn av juks

Utestengelse: - Det var som forventet

Kraftig nedgang i strykprosent i år

Roger Midtstraum.
Hallvard Trætteberg, Tekna
Hallvard Trætteberg, Tekna