mistillitsforslag mot samfundetlederen

Styret ved Samfundet felt i mistillitsforslag

634 stemte, 336 for, 240 mot og 58 blanke da Studentersamfundet bestemte seg for å kaste sin ledelse.

Så fullt er det sjeldent på et møte ved Studentersamfundet. Forslaget har vakt stor interesse blant medlemmene.
Så fullt er det sjeldent på et møte ved Studentersamfundet. Forslaget har vakt stor interesse blant medlemmene.
Publisert Sist oppdatert

Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem ble felt i et mistillitsvotum kvelden lørdag 29.10. 634 stemte, 336 for, 240 mot og 58 blanke. Det var krav om alminnelig flertall (50 prosent for) for at forslaget skulle gå gjennom.

Fakta

Dette var forslaget

Begrunnelse for mistillitsforslag:

KSG-styret stiller mistillitsforslag til samfundetstyret.

På bakgrunn av en hendelse som tok sted natt til 08.10.2022 ønsker KSG-styret å rette et mistillitsforslag til Samfundets leder. KSG-sjef plikter å gjennomføre ønsket til KSG-Styret, og derfor ønsker avtroppende og påtroppende gjengsjef et mistillitsforslag på kommende samfundsmøte.

Grunnlaget for mistillitsforslag baserer seg på at KSG-Styret representerer den fornærmede. Vedkommende har opplevd en ubehagelig opplevelse som gjør det vanskelig å stille selv. Det er skjerpende at Samfundets leder har et tillitsverv av høy grad, og reaksjonen til hendelsen ikke er møtt med ydmykhet. Ønsket til fornærmede er derfor at det stilles mistillit om Studentersamfundets leders egnethet i rollen personen besitter.

På førstkommende samfundsmøte vil KSG-Styret presentere hendelsen på vegne av den fornærmede.

Forslag til vedtak:

“Studentersamfundet samlet til samfundsmøte 29. Oktober 2022 vedtar mistillitsforslaget mot Studentersamfundets leder, Jonas Strøm Scheie.”

Kilde: Samfundets nettside

- Nå som forslaget er vedtatt går leder, hans styre og Samfundets debattkomité av med umiddelbar virkning, sa leder av Rådet ved Studentersamfundet, Sveinung Heide Vaskin.

Nytt valg vil arrangeres allerede onsdag 2. november.

Det var en spesielt fullpakket Storsal ved Studentersamfundet da mistillitsforslaget mot Samfundetstyret skulle diskuteres.

Universitetsavisa har tidligere omtalt mistillitsforslaget som kom tidligere denne uken. Saken dreide seg om en hendelse natt til 08.10 der Samfundets leder, Jonas Strøm Scheie, skal ha kastet et kakefat på en av Samfundets frivillige. Selv om saken hadde sitt grunnlag i en personalsak som involverte lederen, krever Samfundets statutter at hele styret må gå om lederen må gå.

Lørdag kveld ble det presentert vidt forskjellige forklaringer på den aktuelle hendelsen.

Samfundetlederen har hele tiden hevdet at det var snakk om et uhell som skjedde i en lek der han og noen andre kastet fatet mellom hverandre.

Scheie ledet starten av møtet, men overlot så behandlingen av mistillitsforslaget til en ekstern representant.
Scheie ledet starten av møtet, men overlot så behandlingen av mistillitsforslaget til en ekstern representant.

Den frivillige som ble truffet i hodet ble representert av ledelsen i sin gjeng, Kafé- og serveringsgjengen. De presenterte en annen versjon der fatet ble kastet i retning den frivillige i en uenighet mellom de to partene. Dette baserte de på utsagn fra vitner og fornærmede, som har blitt holdt anonyme.

De samme vitneutsagnene ble hentet inn av Rådet ved Studentersamfundet da de i etterkant av hendelsen valgte å utestenge Samfundetlederen i en uke.

Selve møtet bar preg av usikkerheten rundt de forskjellige utsagnene. Scheie selv beklaget for at han ikke har utøvd sitt tillitsverv godt nok og ba Storsalen om fornyet tillit.

- Jeg håper dere vil gi meg muligheten til å forbedre meg i dette vervet, sa lederen i en apell foran Samfundets medlemmer.