Studiestart 2021

«Jeg ser deg for meg, der du sitter sammen med en gjeng medstudenter»

Denne talen holdt NTNUs rektor Anne Borg til årets ferske studenter. Talen ble strømmet mandag ettermiddag. Se talen i opptak nedenfor.

Dette bildet er fra seremonien i Gjøvik i 2018.
Dette bildet er fra seremonien i Gjøvik i 2018.

«Velkommen til NTNU – i Gjøvik, i Ålesund eller i Trondheim.

Jeg ser deg for meg, der du sitter sammen med en gjeng medstudenter. Og jeg tror du, og alle rundt deg, er både forventningsfulle, spente og framfor alt glad for at studentlivet nå endelig er i gang.

Jeg er også glad for at vi nå er i starten av et nytt studieår som blir nesten normalt. Vi skal ha en stor grad av fysisk undervisning og vi skal være sammen på campus.

Vi har lært mye av halvannet år med korona. Vi har for alvor erfart hvor stor betydning de fysiske omgivelsene; lesesaler, laboratorier, bibliotek og sosiale arenaer –har for det vi kaller læringsmiljø.

Ikke minst har vi forstått hvor mye menneskene rundt oss betyr. Kolleger, medstudenter, venner. Ansiktet, blikket, smilet. Den varme klemmen når du trengte den som mest. Fellesskapet i en flokk på vei fra forelesning til fest.

Men heller ikke i normale tider, er fellesskap en selvfølge for alle. Selv i et studentmiljø som er kåret til Norges beste, kjenner mange av og til på ensomhet. Studentlivet har både gode og mindre gode dager. Du kan være den som bryter den ensomheten, som åpner ei dør inn til fellesskapet.

En av bærebjelkene i det gode studentlivet, er studentfrivilligheten. Den har et tilbud for absolutt alle og jeg vil oppfordre deg til å gripe den muligheten med begge hender. Kanskje får du lyst til å prøve noe helt nytt. Engasjer deg! Vær en av dem som gir litt av sin egen tid, og sammen med hundrevis av andre gjør en kjempeforskjell for sine medstudenter.

Vi tror på det på NTNU – å gjøre en forskjell. Vi kaller det kunnskap for en bedre verden.

Og verden har utvilsomt et forbedringspotensial. Men hva kan vi gjøre med det?

NTNU har valgt å se til FN, som har konkretisert dette i form av 17 bærekraftsmål. De har vi forpliktet oss på, og vi skal bruke dem som rettesnor for all vår virksomhet. Det er viktig for meg som rektor.

Bærekraftsmålene inkluderer å utrydde fattigdom og sult, god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene og å stoppe klimaendringene. Skal vi lykkes, må vi se dem alle i sammenheng. Menneskers levevilkår, krig og konflikter både påvirkes av og påvirker klima og miljø. Målene griper inn i hverandre.

Den forståelsen er en grunnleggende forutsetning for å gjøre bærekraftsmålene om til virkelighet.

Den andre forutsetningen er kunnskap. Det finnes ingen enkle svar. Vi må utvikle ny kunnskap og nye løsninger gjennom forskning og nyskaping. Kunnskap må omsettes til handling – og det er her du som ny student har en viktig rolle.

Dere som er unge, har særlig utfordret oss i klimaspørsmålet – krevd konkret handling framfor flere fine ord. Det har dere gjort med stor rett!

Og det haster. Det er blitt tydeligere enn noen gang gjennom rapporten fra FNs klimapanel, som ble publisert for en uke siden.

Rapporten avfeier enhver tvil om at klimaendringene er menneskeskapte. Og den beskriver med uhyggelig presisjon hva som vil skje hvis vi ikke klarer å begrense klimautslippene. Stigende temperatur vil gi mer ekstremvær; dødelige hetebølger, mer ekstreme flommer og tørke. Nyhetsbildet denne sommeren har gitt oss en urovekkende forsmak.

Samtidig gir rapporten et lite håp: Menneskeheten kan fortsatt forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer – hvis vi tar grep umiddelbart. Fremtidens klima er avhengig av handlingene vi gjør nå.

Derfor kan jeg love deg at vi tar visjonen om kunnskap for en bedre verden, på dypt alvor. Som kunnskapsinstitusjon har vi et særskilt ansvar for at den fremtiden vi ønsker oss, skal være mulig å nå. Ved hjelp av ny kunnskap og nye løsninger.

Og ikke minst: Ved å bidra til at du og alle andre som går ut i samfunnet med en utdanning fra NTNU, skal ha en dyp forståelse for hva bærekraft innebærer. Av hvordan alt henger sammen, og hvilken rolle nettopp ditt fagfelt spiller i denne sammenhengen.

For ingen av de store globale utfordringene kan løses uten en tverrfaglig tilnærming, med samspill på tvers av mange ulike fagområder. Og ingen fag er uten betydning i disse spørsmålene.

Vi er inne i avgjørende tiår for kloden og du tar utdanning og går videre ut i arbeidslivet i en ekstremt viktig tidsperiode.

Jeg ønsker at du går ut fra NTNU med grunnleggende verdier om å bidra til å skape den fremtiden vi ønsker oss, og evne og vilje til å gjøre en forskjell.

Så ønsker jeg deg et godt studentliv også utenfor lesesal og laboratorier. Med nye venner – noen av dem blir kanskje venner for livet – og med opplevelser som gjør studiehverdagen enda rikere og blir til gode minner.

Lykke til med studiene!

Lykke til med studentlivet!

Lykke til med å skape kunnskap for en bedre verden!»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS