Ytring

- Våre teknologer ender opp med å løse viktige problem i samfunnet

- I PWC jobber man med mye mer enn Powerpoint, men innimellom er Powerpoint et godt verktøy for å forklare noe på en enkel måte. Ikke alle snakker sivilingeniør-språket, skriver Anna Lunde og Lar Erik Fjørtoft i sitt tilsvar til Gabriel Qvigstad Trampe.

Karoline Bonnerud, Erik Flølo og Herman Johan Bomholt jobber med Data Analytics i PWC. De har hjulpet Lede med smart bruk av data og etablering av smidige produktteam. Lede har brukt kunstig intelligens og tingenes internett (IoT) for å få bedre innsikt i kraftsystemet. Det hjelper dem med å utnytte eksisterende nettinfrastruktur bedre.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Takk for at du løfter teknologikompetanse som viktig, Gabriel Qvigstad Trampe. I innlegget ditt: «Synd at så mange nyutdannede ender opp som powerpoint-ingeniører» som nylig ble publisert i UA, skriver du om «Tiril» som bruker tiden sin til å lage Powerpoints for offentlig sektor. 

Nå vet vi ikke hvor Tiril jobber, men vi vet at flashy presentasjoner ikke nødvendigvis betyr at hun ikke er med på å løse viktige utfordringer. 

Anna Lunde jobber som sivilingeniør og konsulent i PwC.

Det jobber omlag 300 teknologer i PWC, mange av dem er sivilingeniører. De jobber som utviklere og skriver kode og tester – blant annet for et anti-hvitvaskingsprogram. Eller de penetrasjonstester bedrifter og hjelper dem med å bli mer motstandsdyktige mot cyberangrep. 

Enkelte jobber med å estimerer ved hjelp av maskinlæring hvor elbil-ladere bør ligge, mens andre igjen undersøker hvor mye skatt vi bør betale på fritidseiendom så den blir mer rettferdig. Noen av våre ansatte hjelper Hystar med å lage billigere hydrogen ved hjelp av kunstig intelligens, mens andre hjelper de største bedriftene i Norge med datastrategier. 

Noen av våre sivilingeniører har aldri skrevet en Powerpoint-presentasjon i sin karriere. Andre elsker det. Innimellom er Powerpoint eller Google Slides gode verktøy for å forklare noe på en enkel måte. Ikke alle snakker sivilingeniør-språket. 

Mange av våre kolleger er teknologer som har valgt konsulentbransjen nettopp for å kunne jobbe med en rekke forskjellige prosjekter og teknologier, og for å ha en reell innvirkning på mange forskjellige sektorer. Vi mener at denne tverrsektorielle erfaringen er verdifull og bidrar til å drive innovasjon.

Lars Erik Fjørtoft ER partner og leder for Risk i PWC

I PWC samarbeider et mangfold av eksperter, inkludert astrofysikere, datateknologer, fysmatere, økonomer og strateger, for å ta fatt på utfordringer som er kritiske for samfunnet. Vår prosess omfatter utvikling, testing, presentasjon og kommunikasjon av essensielle budskap. Selv om vi ofte benytter PowerPoint for å formidle disse budskapene, er det arbeidet som legges ned for å komme frem til selve budskapet som står i sentrum for vår innsats. Dessuten, uten effektiv kommunikasjon, vil arbeidets verdi ikke realiseres fullt ut. 

Vi oppfordrer alle teknologistudenter til å utforske mulighetene i konsulentbransjen og se selv hvordan de kan bruke sine ferdigheter til å gjøre en forskjell.

Så kjære dyktige teknologistudent og «Tiril»: Vi er 100 prosent enige med Trampe om at Norge trenger deg. Og hvis du vil jobbe med noen som jobber med samfunnsnyttige oppdrag, som gjør langt mer enn å produsere presentasjoner, som trenger din spisskompetanse, som er hundre prosent norskeid og som betaler skatt i Norge, så er du velkommen til PWC!

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på